Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje ochrony praw prywatnych w ujęciu historycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S055 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Instytucje ochrony praw prywatnych w ujęciu historycznym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Jak zapewnić sprawiedliwość? Aksjologia i modele organizacji
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów i studentek z instytucjami ochrony praw prywatnych w ujęciu historycznym. Zajęcia poświęcone będą przestawieniu różnych mechanizmów zapewnienia sprawiedliwości na przykładzie wybranych case studies (tak w ramach sądownictwa państwowego jak i alternatywnych metod rozstrzygania sporów). W trakcie wykładu przedstawione zostaną modele ochrony praw prywatnych funkcjonujące w prawie rzymskim i tradycji romanistycznej, a także wskazane zostaną zarówno prawne, jak i społeczno-polityczne uwarunkowania zmian zachodzących w procesach sprawiedliwościowych.

Literatura:

Podawana na bieżąco w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia wykładu studenci i studentki biorą udział w dyskusji nad zadanymi lekturami i tekstami źródłowymi poddawanymi analizie w trakcie spotkań. Aktywność w trakcie wykładu oceniana jest pod kątem zdolności do przeprowadzenia krytycznej analizy tekstu, formułowania samodzielnych wniosków i proponowania autorskich rozwiązań natrafianych problemów. Głównym składnikiem oceny jest udział w ADR moot organizowanym na zakończenie kursu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.