Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proces amerykański - problematyka śledcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S057 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Proces amerykański - problematyka śledcza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Jak zapewnić sprawiedliwość? Aksjologia i modele organizacji
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie studentom wiedzy na temat prawa amerykańskiego (przede wszystkim prawa federalnego, ale częściowo także stanowego) i porównanie najważniejszych rozwiązań zawartych w tym prawie do polskich instytucji procesu karnego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe instytucje procesu karnego Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących czynności prowadzonych przez amerykańską policję, prokuraturę i inne organy ścigania

Pełny opis:

Najważniejsze tematy przedstawiane na zajęciach:

1. Rozwój prawa procesowego amerykańskiego, prawo precedensowe

2. Źródła prawa amerykańskiego (Konstytucja Stanów Zjednoczonych i prawo stanowe)

3. Struktura i kompetencje sądów amerykańskich

4. Stadia amerykańskiego procesu karnego (śledztwo i wstępna faza postępowania sądowego)

5. Organy ścigania w USA (policja, prokuratura, FBI, DEA)

6. Status podejrzanego, prawa podejrzanego

7. Plea bargaining

8. Zatrzymanie, areszt

9. Przeszukanie (rewizja)

10. Exclusionary rule

11. Przesłuchanie podejrzanego

12. Rola obrońcy i ławy przysięgłych w procesie amerykańskim

13. Teoria dowodu naukowego

14. Najsłynniejsze sprawy

Literatura:

Przykładowa literatura

a) Podręczniki o sposobie prowadzenia śledztw

- John P. Kenney, Harry W. More: Principles of Criminal Investigation, West Publishing Co, Minneapolis i in.

- James W. Osterburg, Richard H. Ward: Criminal Investigation and a method for reconstructing the past, Anderson Publ. Co. Cincinnati

b) Podręczniki o organizacji procesu karnego

- Freda Adler, Gerhard O.W.Mueller, William S.Laufer: Criminal Justice, McGraw-Hill, Inc., NY i in.

- Howard Abadainsky, L.Thomas Winfree, Jr.: Crime and Justice, An Introduction, Nelson-Hall, Publ., Chicago

c) Podręczniki dotyczące dowodów i postępowania dowodowego

- Paul B.Weston, Kenneth M. Wells: Criminal Evidence for Police, Prentice-Hall, Englewood Cliffs

d) Konstytucja Stanów Zjednoczonych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.