Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka prawa w Warszawie i na ziemiach polskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S063-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Nauka prawa w Warszawie i na ziemiach polskich
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Nauka prawa w Warszawie w warunkach globalizacji
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zainteresowanie studentów historią nauki prawa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Studentom zostaje przybliżona problematyka związana z historycznymi aspektami funkcjonowania Uniwersytetów na ziemiach polskich w okresach przełomowych.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie

• Przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu

• Pogłębić wiedzę studenta w zakresie form organizacyjnych nauki, a zwłaszcza uniwersytetów

• Przedstawić na tle uniwersytetów polskich dzieje Wydziału Prawa UW

Na tle dziejów uniwersytetów polskich w XIX-XX w. szerzej zostaną ukazane losy Wydziału Prawa UW ściśle związane z historią Warszawy. Zostanie zwrócona uwaga na strukturę organizacyjną Wydziału, programy nauczania i kadrę nauczającą. Podkreślona będzie rola uczonych i nauki prawa w kształceniu formacji prawników.

Literatura:

1.B. Leśnodorski, J. Sawicki, W. Sobociński "Studia z dziejów Wydziału Prawa UW", Warszawa 1963.

2. (praca zbiorowa) "Nauka Prawa na Odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim", Warszawa 1990.

3. "Polski Słownik Biograficzny"

4. Historia Nauki Polskiej, t. II-IV.

5. Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. M. Patkaniowskiego, Kraków 1964.

6. A. Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Lublin 2006.

7. Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji UW, pod red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2008.

8. Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UW, pod red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

Wiedza

1. scharakteryzować dzieje uniwersytetów na ziemiach polskich w XIX-XX w.

2. przedstawić strukturę organizacyjną uniwersyteckich wydziałów prawa

Umiejętności

1. wyjaśnić znaczenie uniwersyteckiego kształcenia kadry prawniczej

2. umieć ocenić konieczność opanowywania nowych rozwiązań ustrojowo-prawnych i pogłębiania swojej własnej wiedzy

Postawy

1. rozumieć potrzebę ustawicznego dokształcania się prawnika i wykorzystywanie w tym zakresie różnych form podyplomowych studiów uniwersyteckich

2. interesować się najnowszymi doktrynami osiągnięciami nauki prawa

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową formą zaliczenia jest lista obecności oraz aktywność na zajęciach i przygotowanie referatu na temat wybrany przez studenta z zakresu problematyki konwersatorium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.