Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo energetyczne państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S081 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo energetyczne państwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Szkoła prawa energetycznego
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem zajęć w ramach bloku specjalizacyjnego "Szkoła prawa energetycznego" student powinien mieć ukończony z wynikiem pozytywnym obowiązkowy przedmiot dla drugiego roku studiów prawniczych - Prawo administracyjne. Powinien posługiwać się podstawową siatką pojęciową w ramach prawa administracyjnego i prawidłowo rozpoznawać oraz interpretować znaczenie i działanie wykorzystywanych w tym obszarze instrumentów prawnych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom podstawowych zasad bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Uczestnictwo w zajęciach pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu prawa energetycznego czy zasad funkcjonowania gospodarki, a także umiejętności oceny i analizy wpływu prawa energetycznego na otaczający nas świat.

Pełny opis:

Celem zajęć w ramach bloku specjalizacyjnego "Szkoła prawa energetycznego" jest przybliżenie studentom podstawowych zasad funkcjonowania sektorów energetycznych w Polsce, które objęte są niezwykle szczegółową regulacją prawną, będącą pochodną przepisów przyjmowanych w ramach Unii Europejskiej. Podczas zajęć będą poruszane zarówno aspekty ustrojowe i teoretyczne, jak i zagadnienia praktyczne. W skład bloku wchodzą następujące przedmioty:

- Bezpieczeństwo energetyczne państwa;

- Podstawowe zasady funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce i Unii Europejskiej;

- Polityka energetyczna państwa;

- Status prawny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

- Działalność koncesjonowana i pozycja prawna przedsiębiorcy energetycznego;

- Regulacja i funkcjonowanie sektora energii elektrycznej i gazu ziemnego;

- Regulacja i funkcjonowanie sektora odnawialnych źródeł energii;

- Ochrona konkurencji i konsumentów na rynku energetycznym;

- Pomoc publiczna w sektorze energetycznym;

- Innowacje w sektorze energetycznym;

- Postępowanie hybrydowe.

Dodatkowym przedmiotem uzupełniającym zdobytą wcześniej wiedzę z danego obszaru, będzie "Prawo energetyczne w praktyce", stanowiące cykl spotkań z przedstawicielami organów państwa, przedsiębiorstw energetycznych i praktykami prawa energetycznego.

Uczestnictwo w zajęciach w ramach bloku "Szkoła prawa energetycznego" pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu prawnej regulacji sektorów energetycznych i zasad funkcjonowania rynku energetycznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca do każdego przedmiotu wchodzącego w skład bloku specjalizacyjnego "Szkoła prawa energetycznego" będzie podawana na bieżąco przez osoby prowadzące zajęcia.

Efekty uczenia się:

K_W12 - student zna i rozumie kluczowe pojęcia, konstrukcje i instrumenty w ramach wybranych przez siebie specjalizacji,

K_U02 - student potrafi identyfikować istotę złożonych problemów z wykorzystaniem wiedzy oraz zaawansowanych metod i narzędzi z zakresu nauk prawnych

K_U03 - student potrafi dokonywać pogłębionej analizy prawnej rozpoznanych problemów, dostrzegając ich szerszy kontekst historyczny, społeczny i kulturowy

K_U12 - student potrafi aktualizować i uzupełniać wiedzę w zakresie poznanych gałęzi prawa i ich specjalności

K_U13 - student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

K_U14 - student potrafi kształcić się samodzielnie w zakresie nowotworzonych obszarów prawa

K_K04 - student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych w zakresie objaśniania instytucji prawa publicznego i instytucji prawa prywatnego

Metody i kryteria oceniania:

- Lista obecności

- Aktywność

- Sprawdzenie wiedzy w formie testowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grzywacz, Marek Wierzbowski
Prowadzący grup: Marek Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.