Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S090 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Pomoc publiczna w sektorze energetycznym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Szkoła prawa energetycznego
Punkty ECTS i inne: 0.50 LUB 0.40 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie studentom kluczowych problemów związanych z udzielaniem pomocy publicznej na rzecz przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Dzięki uczestnictwu w zajęciach student zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające mu m.in. na dokonanie oceny instrumentów ingerencji państwa w działalność przedsiębiorstw energetycznych z perspektywy reguł pomocy publicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są wybranym aspektom przyznawania pomocy publicznej przedsiębiorstwom z sektora energetycznego. W trakcie zajęć omówione zostaną m.in. przesłanki wystąpienia pomocy publicznej, wybrane zagadnienia proceduralne związane z jej udzielaniem oraz relewantne źródła prawa i praktyka decyzyjna Komisji Europejskiej w tym przedmiocie. Szczegółowej ocenie z perspektywy unijnych reguł pomocy publicznej zostaną poddane przykładowe instrumenty stosowane przez państwa członkowskie, które ingerują w działalność przedsiębiorstw energetycznych.

Pełny opis:

W ramach zajęć omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

- pojęcie pomocy publicznej i jej przesłanki w świetle przepisów traktatowych, praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

- źródła prawa pomocy publicznej na poziomie UE i krajowym,

- odstępstwa od generalnego zakazu pomocy publicznej oraz aspekty proceduralne związane z przyznawaniem pomocy publicznej,

- regulacje prawne, decyzje Komisji Europejskiej i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kształtujące warunki udzielania pomocy publicznej na rzecz przedsiębiorstw z sektora energetycznego,

- studium przypadku: analiza krajowych instrumentów ingerencji państwa w działalność przedsiębiorstw energetycznych z perspektywy unijnych reguł pomocy publicznej w praktyce.

Literatura:

- M. Stoczkiewicz, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2011,

- I. Postuła, A. Werner, Prawo pomocy publicznej, Warszawa 2008,

- B. Kurcz (red.), Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

- M. Porzeżyńska, Wybrane systemy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w świetle unijnych reguł pomocy państwa, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2018, nr 9, s. nr 9(843), s. 29-35.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- posiada pogłębioną wiedzę i zna siatkę terminologiczną z zakresu prawa pomocy publicznej,

- identyfikuje odpowiednie regulacje ustanawiające warunki udzielania pomocy publicznej na rzecz przedsiębiorstw z sektora energetycznego,

- potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny instrumentów stosowanych przez państwa członkowskie, które ingerują w działalność przedsiębiorstw energetycznych, z perspektywy zasad pomocy publicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności oraz systematycznej pracy uczestników zajęć.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grzywacz, Magdalena Porzeżyńska
Prowadzący grup: Magdalena Porzeżyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grzywacz, Magdalena Porzeżyńska
Prowadzący grup: Magdalena Porzeżyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.