Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstytucyjne podstawy finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S099 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Konstytucyjne podstawy finansów publicznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Publiczna gospodarka finansowa
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

celem zajęć jest przedstawienie ustaleń nauki prawa konstytucyjnego dotyczących konstrukcji prawnych rozwijanych w ramach prawa finansów publicznych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie konstytucyjnych regulacji oraz dokonanych na ich tle ustaleń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących podstawowych konstrukcji prawnych, którymi posługuje się nauka prawa finansów publicznych. Przedmiotem będą regulacje Konstytucji RP odnosząc się do konstytucyjnych zasad opodatkowania, tworzenia i wykonywania ustawy budżetowej, w tym trybu dojścia do skutku ustawy budżetowej, podstaw prowadzenia gospodarki finansowej państwa, kontroli poprawności realizacji ustawy budżetowej wraz z podejmowaniem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, a także konstytucyjny status NBP.

Literatura:

M. Bitner, E. Chojna-Duch i in., Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, Warszawa 2017

T. Dębowska - Romanowska, Artykuł 219 Konstytucji RP jako wyraz odrębnych cech tożsamościowych polskiego ładu prawnego III RP [w:] Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, red. M. Zubik, Warszawa 2017

T. Dębowska - Romanowska , Cechy ustawy budżetowej i budżetu w świetle art. 219 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2000, z. 5

A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011,

M. Zubik, Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001

M. Zubik, Narodowy Bank Polski (analiza konstytucyjno-ustrojowa), „Państwo i Prawo”, 2001, z 6

M. Zubik, W poszukiwaniu efektywnych mechanizmów ochrony bezpieczeństwa ekonomicznego państwa [w:] 25lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin 2015, s. 117-=140;

Efekty uczenia się:

Uczestnik powinien umieć wskazać podstawowe ustalenia TK odnoszące się do ustrojowego znaczenia finansów publicznych, zasad tworzenia i uchwalenia ustawy budżetowej, rozdziału kompetencji między władzą wykonawczą i ustawodawczą w zakresie budżetowania, sposób rozliczenia prowadzenia gospodarki finansowej państwa, zasad tworzenia norm podatkowych oraz działalności NBP.

Metody i kryteria oceniania:

ocena wystawiona będzie z uwzględnieniem aktywności podczas zajęć oraz obecności.

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.