Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne aspekty zarządzania aglomeracjami (metropoliami)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S107 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty zarządzania aglomeracjami (metropoliami)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Zarządzanie aglomeracjami i metropoliami
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zarządzanie aglomeracjami i metropoliami wymaga profesjonalnego podejścia do tego zagadnienia .W ciągu ostatnich dekad ze względu chociażby na postęp technologiczny, wykształcenie, większą aktywność grup społecznych, różnego typu kryzysy począwszy od gospodarczych ,po polityczne spowodowały, że przed władzami dużych miast, aglomeracji i metropolii stanęło wiele nowych wyzwań. Wymagają one interdyscyplinarnej wiedzy i nowych umiejętności. Administracja samorządowa jest nadal znacznym pracodawcą, który oferuje kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Stąd wziął się pomysł stworzenia bloku specjalistycznego dotyczącego najważniejszych problemów metropolii i aglomeracji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wybraliśmy do bloku specjalistycznego zagadnienia naszym zdaniem najważniejsze z punktu widzenia naszych doświadczeń naukowych i praktycznych. Jako pierwszy wykład zaproponowaliśmy kwestie ogólne dotyczące aktualnej sytuacji metropolii i aglomeracji .Drugi wykład dotyczyć będzie gospodarki komunalnej. Kolejny Bardzo ważnej dzisiaj kwestii mianowicie finansów aglomeracji i metropolii. Ogromnym wyzwaniem dla miast jest obecnie gospodarka przestrzenna oraz ochrona środowiska. Wisienką na torcie będą zajęcia o tajemniczej nazwie smart cities. O tym wszystkim będą się państwo mogli dowiedzieć już w drugim letnim semestrze roku akademickiego 2019/2020.

Pełny opis:

Opis ten dotyczy pierwszego przedmiotu czyli zagadnień ogólnych zarządzania metropoliami i aglomeracjami. W ciągu ostatnich kilku dekad mają miejsce nasilone i bardzo dynamiczne procesy metropolizacji. Dzieje się tak zarówno na świecie jak i w Polsce. Potencjał rozwojowy miast jest ogromny i niekończący się. Ograniczają go jedynie warunki naturalne takie chociażby jak zmiany klimatyczne. Dlatego ważne są międzynarodowe sieci miast i aglomeracji, organizacje międzynarodowe i krajowe ,które na różnych poziomach mogą wspólnie lepiej rozwiązywać różne swoje problemy. Unia Europejska dokonała szeregu analiz wydanych w różnych raportach ,z których wnioskami się zapoznamy. Szczególną i konkretną rolę odgrywają fundusze europejskie Na szczeblu światowym takich analiz dokonuje OECD. Sposób zarządzania ,struktury aglomeracji są bardzo zróżnicowane ,podstawy prawne działania również niekiedy konieczne są szybkie zmiany dostosowujące struktury do nowych wyzwań. Style zarządzania i osobowość włodarzy miast mają niebagatelny wpływ na efektywność ich pracy. Niebagatelną rolę w zarządzaniu odgrywają relacje między administracją samorządową a administracją rządową. Napięcia i konflikty miedzy tymi podmiotami możemy zaobserwować w codziennym zarządzaniu, a pól konfliktów jest dużo. Każda aglomeracja, metropolia, duże miasto powinno mieć strategię swojego rozwoju. Budowanie takiej strategii jest wielkim wyzwaniem i zabiera sporo czasu zwłaszcza ,że trudno dzisiaj sobie wyobrazić budowę takiej strategii bez udziału aktywnych mieszkańców. Pamiętać należy przy tym ,że z jej realizacji należy potem zdać sprawę. W każdym organizmie , a w szczególności w metropoliach mamy tak wielu interesariuszy, że pogodzenie ich interesów

graniczy z cudem. Jednak nie powinno to włodarzy tych jednostek zwalniać z e starań by te konflikty rozwiązać. Od dawna już samorząd terytorialny jest organizatorem życia gospodarczego na swoim terenie zarówno w sposób bezpośredni (użyteczność publiczna ) jak i pośredni (ustalanie niektórych podatków, gospodarka przestrzenią). Wszystkie działania władz samorządowych poddane są systemowi tradycyjnej (kontrola ,audyt) i nowszej kontroli ( kontrola zarządcza, zarzadzanie ryzykiem ).Specjalnie na koniec pozostawiłam bardzo ważny temat jakim jest komunikacja społeczna jej znaczenie we współczesnym świecie .Formy tej komunikacji są różne i nie powinny być traktowane jaki PR. Są to zarówno ciała wewnętrzne jak np. Komisje dialogu, zewnętrzne jak konsultacje czy partycypacja. Nie wszystko można przewidzieć dlatego też ważne są sposoby podejmowania decyzji w nagłych sytuacjach kataklizmu czy katastrofy . Ponadto przewiduję, że studenci zgłoszą inne tematy i przedstawią swoje pomysły na ten nowy przedmiot.

Literatura:

1.Benjamin R.Barber , Gdyby burmistrzowie rządzili światem, Dysfunkcyjne kraje,rozkwitające miasta Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA Warszawa 2014

2.Jan Gehl ,Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM Kraków 2009

3. Magdalena Niziołek, Problemy ustroju aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

4.Inne bieżące publikacje związane z tematem jak np. Tomasz Kaczmarek, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi -zagraniczne doświadczenia i ich polskie implikacje,www.czasopisma.pan.pl www.journals.pan.pl

Efekty uczenia się:

Zaznajomienie z najważniejszymi problemami dotyczącymi aglomeracji i metropolii oraz wielkich miast ,które ma prowadzić do samodzielnych opinii w tym zakresie, rozumieć zachodzące zmiany, umieć je tłumaczyć innym w swoim otoczeniu. Nabyć umiejętności oceniania proponowanych zmian.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności a przede wszystkim aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prowadzący grup: Hanna Gronkiewicz-Waltz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prowadzący grup: Hanna Gronkiewicz-Waltz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.