Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Smart cities

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S112 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Smart cities
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Zarządzanie aglomeracjami i metropoliami
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Smart city to miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców. Przedmiotem analizy na zajęciach będą główne komponenty pojęcia smart city, jego uwarunkowania, najważniejsze wyzwania, a także szanse oraz zagrożenia dla mieszkańców.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Smart city to miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców. Przedmiotem analizy na zajęciach będą główne komponenty pojęcia smart city, jego uwarunkowania, najważniejsze wyzwania, a także szanse oraz zagrożenia dla mieszkańców.

Pełny opis:

Definicje Smart City są różne - jedne kładą większy nacisk na technologie wykorzystywane przy tworzeniu inteligentnych miast, inne na funkcjonalność, które takie miasta powinny realizować, a jeszcze inne – na korzyści wynikające dla mieszkańców z faktu, że zamieszkują inteligentne miasto, i na ich konieczny udział w tworzeniu i rozwoju takiego miejsca.

Smart City to efekt takiego zarządzania miastem, które zapewnia przede wszystkim:

powszechny dostęp do informacji o mieście, planach rozwoju itp.;

sprawne załatwianie spraw w urzędach i instytucjach miejskich;

korzystne warunki do inwestowania w mieście;

sprawną komunikację;

efektywne działanie służb miejskich,

dbałość o stan środowiska;

bezpieczeństwo mieszkańców;

wiele możliwości spędzania wolnego czasu (wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe itp.);

aktywny udział mieszkańców w ulepszaniu miasta poprzez współpracę z administracją.

Tworzenie i rozwój inteligentnego miasta prowadzą do uzyskiwania korzyści przez dwie strony, przez zarządzających miastem i jego mieszkańców. Inteligentnym miastem łatwiej się zarządza, choćby dzięki udoskonaleniu dostępu do informacji, opracowaniu procedur wspomagających efektywne działanie urzędów i służb, czy – co nie jest bez znaczenia – dzięki zaangażowaniu mieszkańców w działanie i ulepszanie miasta. Mieszkańcom żyje się wygodniej, m.in.dlatego, że mogą szybciej załatwiać sprawy w urzędach, korzystają z lepiej działającej komunikacji zbiorowej, czują się bezpieczniej czy dlatego, że dysponują wieloma aktualnymi informacjami o tym, co ciekawego dzieje się w mieście, jak interesująco można spędzić wolny czas itp. Inteligentne miasto ma być wymarzonym miejscem do życia, zarówno dla władz, jak i mieszkańców.

Niewątpliwie niezwykle ważnym elementem tej ewolucji jest przygotowanie mieszkańców, rozwój ich świadomości, co w przyszłości pozwoli im w pełni korzystać z dobrodziejstw tworzonego dla nich, nowoczesnego miejsca do życia. Mieszkańcy muszą się stać aktywnymi uczestnikami tego procesu, ponieważ tylko w takim przypadku w nowo utworzonym mieście będą się czuli, jak u siebie w domu. W procesie powstawania Smart City niezwykle ważne jest doprowadzenie do powstania uporządkowanych zasobów aktualnych (i aktualizowanych) danych, które będą wykorzystywane przez administrację i jednocześnie zostaną udostępnione mieszkańcom, żeby z jednej strony ułatwić im załatwianie spraw urzędowych, a z drugiej, umożliwić poznawanie miasta.

Utworzono klasyfikację miast europejskich na podstawie analizy „stopnia inteligencji” dla 77 wybranych miast europejskich. Są to miasta posiadające 100–500 tys. mieszkańców, mające co najmniej jedną uczelnię wyższą, a obszar oddziaływania każdego z nich obejmuje poniżej 1,5 tys. mieszkańców. Analizowano 28 wskaźników w sześciu kategoriach definiujących inteligentne miasto. Należą do nich:

inteligentne zarządzanie,

inteligentna gospodarka,

inteligentna mobilność,

inteligentne środowisko naturalne,

inteligentna populacja (mieszkańcy),

inteligentne warunki życia.

Szczegółowa analiza wyników klasyfikacji wskazuje, że istotnym punktem jest inteligentna populacja, co w praktyce przekłada się na poziom wykształcenia, poziom rozwoju kwalifikacji czy otwartość na innowacje. Przeprowadzone badania potwierdzają to, że w zasadzie każde z miast jest w jakimś stopniu inteligentne, jedno bardziej, drugie mniej. Nabywanie inteligencji przez miasto jest procesem ciągłym i nigdy się niekończącym. Zawsze pozostanie jakiś obszar funkcjonowania, który będzie można ulepszyć i zawsze będą się pojawiały nowe możliwości technologiczne umożliwiające usprawnienie różnych działań.

Literatura:

"Smart City – Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem" (red. nauk. Dariusz Gotlib, Robert Olszewski). PWN, Warszawa 2016

Korenik A. "Smart cities: inteligentne miasta w Europie i Azji", 2019

Deakin M. "Smart Cities: Governing, Modelling and Analysing the Transition" 2013

Vinod Kumar T.M. "E-Governance for Smart Cities", 2014

Campbell T. "Beyond Smart Cities: How Cities Network, Learn and Innovate" 2013

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowanka Jakubek-Lalik
Prowadzący grup: Jowanka Jakubek-Lalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowanka Jakubek-Lalik
Prowadzący grup: Jowanka Jakubek-Lalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.