Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redagowanie tekstów prawnych i prawniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S115 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Redagowanie tekstów prawnych i prawniczych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Praktyczny wymiar tworzenia i stosowania prawa
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Redakcja tekstu wymaga stosowania swoistych prawniczych oraz logiczno-językowych reguł konstrukcji wyrażeń przedstawiających dyrektywy postępowania. Poznanie tych reguł j ułatwia poprawne przygotowanie tekstu prawnego o właściwej strukturze syntaktycznej, a zarazem tekstu spójnego, tekstu możliwie adekwatnie i jednoznacznie przekazującego informację o zakodowanych w nim dyrektywach postępowania. Problematyka ta mieści się na pograniczu prawa, logiki i lingwistyki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład prezentuje podstawowe zasady poprawnego pisania tekstu prawnego.

Zasady te wywodzą się w głównej mierze z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „ Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U.2002.100.908), a także wiążą się z regułami logiki i ustaleniami teorii prawa.

Pełny opis:

Materiał wykładu obejmuje:

1. Sposoby wyrażenia normy postępowania w tekście prawnym:

Wyrażenie nakazu oraz wyrażenie zakazu – postać powinnościowa przepisu, postać pozornie opisowa przepisu

Wyrażenie dozwolenia

Szyk wyrazów w przepisie

2. Jednoznaczność i precyzje słów w tekście prawnym:

Znaczenie słów w tekście (nieostrość, niedookreśloność)

Definicje legalne

Elastyczność tekstu

Systematyka wewnętrzna tekstu

3. Funkcja spójników i interpunkcji:

Pojęcie spójnika

Spójniki odpowiadające funktorom prawdziwościowym

Wyrażenie okresu warunkowego

Funkcje przecinka

Użycie spójników a jednoznaczność struktury syntaktycznej przepisu

4.Poprawne stosowanie odesłań

5. Najczęstsze błędy w konstrukcji tekstu prawnego

Literatura:

Malinowski A., Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2012

Malinowski A., Teksty prawne Unii Europejskiej. Opracowanie treściowe i redakcyjne oraz zasady ich publikacji, Warszawa 2010

Wronkowska S., Zieliński M Komentarz do zasad techniki prawodawczej Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Utrwalenie umiejętności pisania tekstów prawnych i prawniczych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lewandowski, Andrzej Malinowski
Prowadzący grup: Sławomir Lewandowski, Andrzej Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.