Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logiczne problemy wykładni prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S118 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Logiczne problemy wykładni prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Praktyczny wymiar tworzenia i stosowania prawa
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Efekty uczenia się:

I. Uczestnik zna podstawową wiedze dotyczącą sporu pomiędzy derywacyjną i klaryfikacyjną koncepcją wykładni prawa.

2. Uczestnik wie z jakim etapów składa się proces wykładni prawa i umie

charakteryzować te etapy.

3. Uczestnik umie rozpoznać niezgodności między normami prawnymi oraz sposoby ich usuwania.

4. Uczestnik zna problem istnienia jedynie słusznych odpowiedzi w sporach prawnych oraz zna argumenty afirmatywne i krytyczne.

5. Uczestnik wie jakie są podstawowe formy wnioskowań prawniczych oraz potrafi wnioskowania te stosować w praktyce.

6. Uczestnik posiada podstawowe informację o teorii performatywów Johna Austina i wie jakie są warunkowi dokonywania wypowiedzi sprawczych.

7. Uczestnik potrafi rozpoznać podstawowe argumenty w sporze pomiędzy teoriami prawa natury oraz koncepcjami pozytywizmu prawniczego, a także dobrze orientuje się w sporze pomiędzy eksluzyyjnym a inkluzyjnym pozytywizmem prawniczym.

8. Uczestnik zna strukturę paradoksu Alfa Rossa

9. Uczestnik wie na czym polega zjawisko multicentryczności prawa

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena będzie wypadkową trzech elementów:

1. Obecności na zajęciach

2. Referatu

3. Udziału w dyskusjach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pełka
Prowadzący grup: Michał Pełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podstawami problemami dotyczącymi wykładni prawa. Na początkowym etapie przewidziana jest dyskusja mające na celu zastanowienie się czy logika prawnicza w rzeczywistości istnieję. Następnym poruszanym zagadnieniem będzie spór pomiędzy zasadami clara non sunt interpretanda oraz omnia sunt interpretanda. Dużo miejsca będzie przeznaczone na dyskusję o niezgodnościach pomiędzy normami oraz sposobami ich rozstrzygania, a także istnieniu jedynie trafnych odpowiedzi w sporach prawnych. W miarę możliwości czasowych planowanie się przyjrzenie się zagadnieniu wnioskowań prawniczych, wypowiedziom performatywnym, problemowi multicentryczności systemu prawa, kwestii paradoksu Alfa Rossa, trafności pozytywizmu prawniczego jako teorii prawa., a także sporowi o nielingwistyczny status norm prawnych.

Od strony formalnej zajęcia nie będą miały charakteru wykładu, lecz seminarium. Na każde spotkanie uczestnicy będą zobligowani do przeczytania artykułu związanego z ich tematem. Jedna z osób będzie wyznaczona jako referent mający przybliżyć treść zadanego materiału. Nad głównymi tezami artykułów będzie prowadzona dyskusja.

Zaprezentowany zakres tematyczny nie ma charakter sztywnego i w zależności od zainteresowania uczestników może ulec modyfikacji i rozszerzeniu.

Pełny opis:

Zagadnienia podstawowe:

1. Czy istnieje logika prawnicza, czyli i zasadności wyodrębnienia specyficznych rozumowań prawniczych.

2. Istota i koncepcje wykładni ze szczególnym uwzględnieniem teorii derywacyjnej.

3. Rodzaje niezgodności norm i sposoby ich usuwania

4. Problem istnienie jedynie trafnych odpowiedzi w sporach prawnych

5. Wstęp do wnioskowań prawniczych: argumentum a fortiori, argumentum a contrario, analogia legis.

W zależności do zainteresowania uczestników zajęć możliwe będzie poruszenie dodatkowych, nadobowiązkowych tematów, jak np. odmiany pozytywizmu prawniczego, paradoks Alfa Rossa, wypowiedzi peformatywne (teoria J.L.Austina), spór o nielingwustyczna koncepcję norm prawnych, jjawisko multicentryczności prawa

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ziembiński Z., „Logika prawnicza”, logika dla prawników, logiczne problemy prawoznawstwa, Studia Logica 18 (1):179 - 194 (1966)

Ziembiński Z., W sprawie elementarnego wykładu o wykładni, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 26, 1964, z. 3, s. 1-15

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady.Reguły.Wskazówki, Warszawa 2002, r. 5

Łętowska E., Kilka uwag o praktyce wykładni, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2002, r. 11, z. 1

Płeszka K., Gizbert-Studnicki T., Dwa ujęcia wykładni. Próba konfrontacji, ZNUJ Prace z Nauk Politycznych 1984, z. 20

Ziembiński Z., O rodzajach niezgodności norm, Studia Filozoficzne 1969 (56), nr 1, s.85-94

Pszczółkowski L., O konfliktowości norm, Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Seria I, 1974, z.106, s.3-12

Pszczółkowski L., Prakseologiczna niezgodność norm, Studia Prawno--Ekonomiczne, 1977, t. XVIII

Pszczółkowski L, Z problematyki niezgodności norm prawnych, Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Seria I, 1978, z.28, s.25-53

Dworkin R., Czy prawa mogą być kontrowersyjne (w:) R.Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998, s. 494-514

Dworkin R., Is There Really No Right Answer to Hard Cases (w:) R.Dworkin, A Matter of Principle, Cambridge Mass., London England 1985, s. 119-145

Literatura fakultatywna (wyłącznie dla szczególnie zainteresowanych):

Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, PiP 2005, z. 4;

Woleński J., O tzw. paradoksie Alfa Rossa w logice norm, Studia Filozoficzne 1966 (t.44), nr 1, s. 93-101

Woleński J., Jeszcze raz o paradoksie Alfa Rossa, Teoria prawa, Filozofia prawa, Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1998, s. 387-397

Morawski L., Pozytywizm „twardy”, pozytywizm „miękki” i pozytywizm martwy, Ius et Lex 2003, nr 1, s. 319-346

Dyrda A., Pozytywizm pochowany żywcem? W obronie miękkiego pozytywizmu, Studia Prawnicze 2010, 2(184), s. 5-36

Canale D., Tuzet G., The A simili Argument: An Inferenialist Setting., Ratio Juris 2009 (vol. 22), nr 1, s. 499-509

Canale D., Tuzet G., On the Contrary: Inferential Analysis and Ontological Assumptions of the A Contrario Argument, Informal Logic 2008 (vol. 28), nr 1, s. 31-43

Peczzenik A., Wykladnia a fortiori, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze 1962, z. 9, s. 123-149

Król M., Analogia i argumentum a contrario w bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne, 1961, z. 22, s. 105-121

Jansen H., E Contrario Reasoning: The Dilemma of the Silnet Legislator, Argumentation 2005 (vol. 19), s. 485-496

Tałasiewicz A., Tałasiewicz M.,Potyrała M., Klątwa koniunkcji, Państwo i Prawo 2014 (vol. 69), nr 4, s. 50 – 57

Simons M., Disjunctions and Alternativeness, Linguistic and Philosophy 2001 (vol. 24), s. 597-619

Gómez Txurruka I., The Natural Language Conjuction And, Linguistic and Philosophy 2003 (vol. 26), s. 255-285

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pełka
Prowadzący grup: Michał Pełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.