Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spółdzielcze prawo mieszkaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S125 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Spółdzielcze prawo mieszkaniowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo mieszkaniowe i korporacyjne
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia opierają się na założeniu, że studentowi są znane podstawowe pojęcia i instytucje prawa cywilnego, stanowiące przedmiot wykładu kursowego z części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego oraz prawa zobowiązań.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza regulacji prawnych w zakresie problematyki ogólnej prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W trakcie zajęć zostanie przedstawione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Pełny opis:

1. Prawo spółdzielcze w systemie porządku prawnego, historia źródeł prawa spółdzielczego, międzynarodowe zasady spółdzielcze, podstawy prawne działania spółdzielni.

2. Definicja spółdzielni, działalność gospodarcza oraz działalność społeczna i oświatowo-kulturalna, cel spółdzielni, własność spółdzielcza.

3. Statut spółdzielni, członkostwo w spółdzielni, prawa i obowiązki członków.

4. Powstanie członkostwa, założenie spółdzielni, deklaracja członkowska, umowa przystąpienia - przyjęcia do spółdzielni.

5. Ustanie członkostwa - śmierć członka, ustanie osoby prawnej będącej członkiem, wystąpienie ze spółdzielni, wykluczenie, wykreślenie, postępowanie wewnątrzspółdzielcze.

6. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej - dawna zasada związania prawa do lokalu z członkostwem.

7.Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej - obecna zasada związania członkostwa z prawem do lokalu.

8. Przedmiot i cel działalności spółdzielni mieszkaniowej, rodzaje spółdzielczych praw do lokali.

9. Lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

10. Przekształcenie prawa lokatorskiego w prawo odrębnej własności lokalu.

11. Własnościowe prawo do lokalu - geneza i powstanie.

12. Własnościowe prawo do lokalu - charakter prawny i treść.

13. Prawo odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej - powstanie, charakter prawny i treść, ekspektatywa odrębnej własności lokalu.

14. Prawa małżonków do lokalu spółdzielczego.

15. Stosunek ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do ustawy o własności lokali (wykładnia przepisów art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Literatura:

1. M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa 2007.

2. A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2006.

2. R. Dziczek, Prawo mieszkaniowe, Warszawa 2008.

1. M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa 2007.

2. E. Bończak-Kucharczyk, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2018.

3. A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2015.

4. R. Dziczek, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2018.

5. M. Gersdorf, J. Ignatowicz: Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1985;

6. K. Osajda (red.), Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIA. Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2018.

7. K. Pietrzykowski, Komentarz do zmienionych przepisów prawa spółdzielczego, Warszawa 1995;

8. K. Pietrzykowski, Prawo spółdzielcze. Ujednolicone teksty ustaw. Aktualne orzeczenia Sądu Najwyższego, Zielona Góra 1995;

9. K. Pietrzykowski, Prawa rzeczowe do lokali w spółdzielni mieszkaniowej, w: System prawa prywatnego. Tom 4. Prawo rzeczowe (red. E. Gniewek), Warszawa 2012.

10. K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa spółdzielczego oraz spółdzielczego prawa mieszkaniowego. Potrafi samodzielnie analizować akty normatywne związane z przedmiotem wraz z odwołaniem się do doktryny i orzecznictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Test lub egzamin ustny obejmuje prawo spółdzielcze i spółdzielcze prawo mieszkaniowe. Student powinien być w stanie przedstawić podstawowe instytucje oraz pojęcia tej gałęzi prawa, posiada wiedzę w zakresie podstawowych konstrukcji prawnych i umiejętność ich prezentacji za pomocą teoretycznego opisu z uwzględnieniem orzecznictwa i stanowiska doktryny, jak również umiejętność analizy konkretnych stanów faktycznych (kazusów).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pietrzykowski
Prowadzący grup: Krzysztof Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.