Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ład korporacyjny - współczesne kieunki rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S127 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ład korporacyjny - współczesne kieunki rozwoju
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo mieszkaniowe i korporacyjne
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem wykładu specjalizacyjnego jest omówienie współczesnych kierunków rozwoju ładu korporacyjnego. Każde zajęcia będą miały odrębny temat przewodni, który z perspektywy wpływu na kształtowanie się ładu korporacyjnego zostanie omówiony ze szczególnym uwzględnieniem analizy prawnoporównawczej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu specjalizacyjnego jest omówienie współczesnych kierunków rozwoju ładu korporacyjnego.

Pełny opis:

Poniższe zagadnienia zostaną omówione przy uwzględnieniu aktualnych tendencji ich postrzegania w prawodawstwie, orzecznictwie i doktrynie zagranicznej:

1. Wprowadzenie – pojęcie ładu korporacyjnego, źródła ładu korporacyjnego, natura spółki kapitałowej, podstawowe założenia teorii agencji

2. Pojęcie interesu spółki kapitałowej

3. Skarb Państwa jako akcjonariusz – wyzwania dla ładu korporacyjnego

4. System monistyczny i dualistyczny jako modele funkcjonowania spółek kapitałowej

5. Tenencje w ochronie wierzycieli w europejskim prawie spółek

6. Wynagradzanie członków zarządu jako instrument kształtowania ładu korporacyjneo

7. Aktywizm akcjonariuszy

8. Rola rady nadzorczej w ładzie korporacyjnym

9. Sztuczna inteligencja a ład korporacyjny

10. Tokenizacja praw udziałowych w spółkach kapitałowych

11. Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów

12. Faktyczni zarządcy spółek kapitałowych

13. Postulat zrównoważonego rozwoju gospodarczego a ład korporacyjny

14. Systemy compliance jako narzędzia kształtowania ładu korporacyjnego

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura zostanie studentom udostępniona przez Prowadzącą. Na każde zajęcie należy przygotować się z udostępnionych materiałów.

Efekty uczenia się:

Po udziale w wykładzie specjalizacyjnym student posiada wiedzę na temat kluczowych współczesnych kierunków rozwoju ładu korporacyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru weryfikujący wiedzę na temat wszystkich zagadnień omawianych w ramach wykładu specjalizacyjnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pietrzykowski, Anne-Marie Weber-Elżanowska
Prowadzący grup: Anne-Marie Weber-Elżanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.