Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opodatkowanie dochodów z pracy w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S130 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Opodatkowanie dochodów z pracy w Polsce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Podatki i składki z tytułu zatrudnienia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu przedstawienie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień z zakresu opodatkowania dochodów z pracy w Polsce.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone zagadnieniom opodatkowania dochodów z pracy w Polsce.

Pełny opis:

Zajęcia będę realizowane według poniższego planu:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - ogólna charakterystyka. Koncepcja i znaczenie źródeł przychodów. Przychody ze stosunku pracy a inne źródła przychodów (wykład).

2. Przychody ze stosunku pracy i koszty ich uzyskania - pojęcia, sposób ustalania i moment rozpoznania (wykład).

3. Płatnicy podatku od wynagrodzeń - rola i odpowiedzialność. Obowiązki płatnika a obowiązki i odpowiedzialność podatnika (wykład).

4. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy (warsztaty).

5. Zasady rozliczenia rocznego dochodu z pracy (warsztaty).

Literatura:

1. Komentarze do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazane na pierwszych zajęciach.

2. Interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz orzeczenia sądowo-administracyjne wskazane podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Student:

- będzie potrafił ustalić i określić obowiązki prawno-podatkowe związane z opodatkowaniem dochodów z pracy w Polsce,

- pozyska wiedzę o obowiązkach płatnika i podatnika oraz o ich odpowiedzialności w związku z opodatkowaniem pracy w Polsce,

- będzie świadom najbardziej problematycznych zagadnień w praktyce w zakresie opodatkowania pracowników,

- będzie potrafił ustalić zaliczkę do poboru przez płatnika podatku od wynagrodzeń i dokonać rozliczenia rocznego podatnika z tego tytułu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium w formie testu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.