Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opodatkowanie pracowników transgranicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S131 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Opodatkowanie pracowników transgranicznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Podatki i składki z tytułu zatrudnienia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymagana jest podstawowa wiedza z prawa podatkowego

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy podstawowych zasad opodatkowania pracowników będących polskimi rezydentami, wykonujących pracę zagranicą i nierezydentów wykonujących pracę w Polsce w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, prawa unijnego i krajowego.

Pełny opis:

1. Podstawy prawne opodatkowania pracowników transgranicznych

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Prawo unijne

Prawo krajowe

2.Opodatkowanie pracowników transgranicznych w świetle art.15 Modelu Konwencji OECD (wersja z 2017 r.). Zagadnienia ogólne.

Opodatkowanie wynagrodzenia pracowników transgranicznych w państwie rezydencji i w państwie wykonywania pracy.

Opodatkowanie wynagrodzenia pracowników transgranicznych tylko w państwie rezydencji (Warunek długości pobytu. rezydencja pracodawcy,

wykładnia pojęcia „ pracodawca”).

3. Opodatkowanie pracowników transgranicznych w świetle art.15 Modelu Konwencji OECD (wersja z 2017 r.). Zagadnienia szczegółowe

Problem opodatkowania składników wynagrodzeń, których związek z pracą wykonywaną w danym państwie nie jest jednoznaczny ze szczególnym uwzględnieniem pracowniczych opcji giełdowych

Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników transgranicznych w oparciu o wybrane orzeczenia sądowe

Polska praktyka traktatowa i jej zmiany w wyniku wejścia w życie Konwencji MLI

4. Problem równego traktowania pracowników transgranicznych w międzynarodowym i unijnym prawie podatkowym.

Równe traktowanie pracowników w świetle prawa międzynarodowego

Równe traktowanie pracowników w świetle prawa unijnego. Analiza wybranych orzeczeń ETS/TSUE dotyczących pracowników transgranicznych.

Treść i znaczenie doktryny Schumackera.

5. Opodatkowanie pracowników transgranicznych w prawie polskim

Polska jako państwo rezydencji pracownika wykonującego pracę za granicą

Polska jako państwo wykonywania pracy dla pracownika będącego nierezydentem podatkowym.

Opodatkowanie opcji giełdowych uzyskanych od zagranicznego podmiotu

Literatura:

H.Litwińczuk " Międzynarodowe Prawo Podatkowe" Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

Student rozpoznaje zasady opodatkowania, jakie dotyczą pracowników wykonujących pracę zagranicą, potrafi znaleźć i zastosować właściwe nomy międzynarodowe i krajowe, które regulują te zasady.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w formie testu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.