Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty z instytucjami odpowiedzialnymi za podatki i składki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S134 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z instytucjami odpowiedzialnymi za podatki i składki
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Podatki i składki z tytułu zatrudnienia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

System danin publicznych z tytułu zatrudnienia jest nieprzejrzysty i bardzo skomplikowany. Na tle stosowania prawa wywołuje wiele problemów teoretycznych i praktycznych. Podatkami i składkami zajmują się wyspecjalizowane instytucje publiczne, wyposażone w rozbudowane kompetencje i zadania.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Blok „Podatki i składki z tytułu zatrudnienia” ma przybliżyć problematykę skomplikowanego systemu danin publicznych związanych z zatrudnieniem, a zatem powinien uwzględnić również rozbudowany aparat administracji publicznej odpowiedzialny za funkcjonowanie tej sfery.

Literatura: (tylko po angielsku)

Indicated within particular courses.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna podstawowe zasady funkcjonowania administracji publicznej nadzorującej pobieranie tych danin;

- ma pogłębioną wiedzę na temat przebiegu środków finansowych opłacanych z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe;

- zna organizację administracji działającej w sferze danin publicznych;

- identyfikuje i potrafi zinterpretować interesy podmiotu zatrudniającego i zatrudnianego w kształtowaniu wysokości i składników wynagrodzenia oraz przemiany regulacji prawnej dotyczącej danin publicznoprawnych obciążających wynagrodzenie, a także argumenty w ramach dyskusji politycznej na tym tle;

- umie wyrazić swoją opinię na ten temat szczegółowych rozwiązań w ramach danin publicznych, zaproponować nowe rozwiązania legislacyjne i przedstawić argumentację na ich rzecz.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (obecność, bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.