Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesowe aspekty stosowania przepisów części ogólnej prawa zobowiązań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S142 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Procesowe aspekty stosowania przepisów części ogólnej prawa zobowiązań
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Część ogólna prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem wykładu jest przedstawienie studentom praktyki sądowej w zakresie stosowania przepisów części ogólnej prawa zobowiązań.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W toku wykładu zostaną omówione problemy praktyczne oraz orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego dotyczące procesowych aspektów stosowania przepisów części ogólnej prawa zobowiązań.

Pełny opis:

Wykład rozpoczyna prezentacja zagadnień wstępnych (organizacja sądownictwa, rodzaje powództw, strony postępowania cywilnego, pojęcie roszczenia, pojęcie i rodzaje zarzutów).

Po omówieniu zagadnień wstępnych zaprezentowane zostanie orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego dotyczące procesowych aspektów stosowania przepisów kodeksu cywilnego o m.in.:

- klauzuli rebus sic stantibus;

- solidarności dłużników;

- wyzysku;

- umowie przedwstępnej;

- karach umownych;

- odstąpieniu;

- klauzulach abuzywnych;

- potrąceniu;

- bezpodstawnym wzbogaceniu;

- odpowiedzialności deliktowej;

- przelewie wierzytelności i przejęciu długu;

- skardze pauliańskiej.

Literatura:

Wykład opiera się na analizie orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów powszechnych przesyłanych uczestnikom wykładu, uzupełnionych wybranymi komentarzami oraz podręcznikiem: J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Postępowanie cywilne, Warszawa, aktualne wydanie.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student zna najważniejsze tendencje orzecznicze z zakresu stosowania przepisów części ogólnej prawa zobowiązań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na wykładzie oraz pracy pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.