Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S147 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Część ogólna prawa cywilnego w praktyce orzeczniczej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy prawa Unii Europejskiej 2200-1P008
Prawo konstytucyjne 2200-1P009

Założenia (lista przedmiotów):

Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w praktyce orzeczniczej 2200-1CWPC122

Założenia (opisowo):

Wymagana jest od studentów ogólna wiedza o systemie prawa krajowego i europejskiego, uzyskiwana w trakcie zajęć na pierwszym i drugim roku studiów prawniczych (z zakresu prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej części instytucjonalnej).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład prezentuje problematykę wybranych poszczególnych instytucji - zwłaszcza z części ogólnej prawa cywilnego - w ujęciu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (Luksemburg) oraz Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Praw człowieka (Strasbourg).

Pełny opis:

Wykład zaprezentuje wprowadzenie do sądownictwa konstytucyjnego (polski Trybunał Konstytucyjny), sądownictwa strasburskiego (Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) oraz sądownictwa Unii Europejskiej (Trybunał Sprawiedliwości oraz Sąd UE). Przedstawione zostaną , w oparciu o wybrane orzecznictwo ww trybunałów, m.in. pojęcia strony postępowania, zdolności sądowej i procesowej.

W odniesieniu do systemu Unii Europejskiej – główną osią rozważań będzie proces europeizacji prawa prywatnego. Omówione zostaną dodatkowo aktualne sprawy, a zwłaszcza nieuczciwe warunki umowne i dyrektywa 93/13 orzeczenia że sąd ma to badać z urzędu (sprawa Pannon), na każdym stadium, łącznie z egzekucją, nie mogą mu stać na przeszkodzie przepisy o postępowaniu nakazowym (polskie sprawy c-176/17 Profi Credit i C-623/17 PKP Bank Polski) czy sprawy franakowiczów (sprawa C-260/18 Dziubak) – sprawa wciąż trwa przed TS. Okazuje się bowiem, że TS nie jest już tylko od integracji negatywnej (swobody rynku wewnętrznego) ale stara się dbać o wysoki poziom ochrony praw jednostek i to jest obecnie jeden z jego podstawowych motywów działania.

W części odnoszącej się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego podjęte zostaną m.in. zagadnienia nadużycia prawa podmiotowego, ubezwłasnowolnienia i konsekwencji upływu terminów zawitych.

W części odnoszącej się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka omawiane będą przede wszystkim kwestie granic swobody wypowiedzi i jej wpływu na zakres innych praw podmiotowych oraz godności człowieka w kontekście zakazu nieludzkiego traktowania.

Literatura:

1. A. Wróbel (red.) Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Tom I, Warszawa 2010

2. P. Marcisz, Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2015

3. R. Grzeszczak, Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Podręcznik praktyczny dla sędziów, Warszawa 2019

4. D. Miąsik, M. Szwarc, Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sędziów sądów powszechnych i prokuratorów, Warszawa 2012

5. I.Kamiński, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Warszawa 2006

6. R.Piotrowski, A.Szmyt (red.), Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016, Warszawa 2016

7. A.Bodnar, A Ploszka (red.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu, Warszawa 2016

- oraz teksty orzeczeń oraz wybrane glosy i komentarze do nich

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student wykazuje się znajomością praktyki sądowego stosowania prawa w zakresie instytucji części ogólnej prawa cywilnego, potrafi przedstawić zaczerpnięte z praktyki przykłady działania tych instytucji oraz wyjaśnić kształtowanie się kierunków sądowej wykładni prawa, zna istotne orzeczenia sądów - TSUE, ETPCz oraz TK.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach, aktywność w dyskusji i przygotowanie glosy do wybranego orzeczenia (praca domowa).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Grzeszczak, Wojciech Machała
Prowadzący grup: Robert Grzeszczak, Wojciech Machała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy prawa Unii Europejskiej 2200-1P008
Prawo konstytucyjne 2200-1P009

Założenia (lista przedmiotów):

Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w praktyce orzeczniczej 2200-1CWPC122

Skrócony opis:

Wymagana jest od studentów ogólna wiedza o systemie prawa krajowego i europejskiego, uzyskiwana w trakcie zajęć na pierwszym i drugim roku studiów prawniczych (z zakresu prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej części instytucjonalnej).

Pełny opis:

Wykład zaprezentuje wprowadzenie do sądownictwa konstytucyjnego (polski Trybunał Konstytucyjny), sądownictwa strasburskiego (Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) oraz sądownictwa Unii Europejskiej (Trybunał Sprawiedliwości oraz Sąd UE). Przedstawione zostaną , w oparciu o wybrane orzecznictwo ww trybunałów, m.in. pojęcia strony postępowania, zdolności sądowej i procesowej.

W odniesieniu do systemu Unii Europejskiej – główną osią rozważań będzie proces europeizacji prawa prywatnego. Omówione zostaną dodatkowo aktualne sprawy, a zwłaszcza nieuczciwe warunki umowne i dyrektywa 93/13 orzeczenia że sąd ma to badać z urzędu (sprawa Pannon), na każdym stadium, łącznie z egzekucją, nie mogą mu stać na przeszkodzie przepisy o postępowaniu nakazowym (polskie sprawy c-176/17 Profi Credit i C-623/17 PKP Bank Polski) czy sprawy fanakowiczów (sprawa C-260/18 Dziubak) – sprawa wciąż trwa przed TS. Okazuje się bowiem, że TS nie jest już tylko od integracji negatywnej (swobody rynku wewnętrznego) ale dba o wysoki poziom ochrony praw jednostek.

W części odnoszącej się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego podjęte zostaną m.in. zagadnienia nadużycia prawa podmiotowego, ubezwłasnowolnienia i konsekwencji upływu terminów zawitych.

W części odnoszącej się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka omawiane będą przede wszystkim kwestie granic swobody wypowiedzi i jej wpływu na zakres innych praw podmiotowych oraz godności człowieka w kontekście zakazu nieludzkiego traktowania.

Przedstawiony zostanie podział spraw na unijne i wewnętrzne (krajowe) i wynikające z tego konsekwencje dla sądów krajowych (które działają jako sądy unijne w szerokim znaczeniu). W kontekście niesharmonizowanego prawa cywilnego pojawia się ważny wyrok w sprawie. Polskie KPC narusza tzw. dyrektywę pocztową, określając przepisy o doręczeniach

Literatura:

Teksty orzeczeń oraz wybrane glosy i komentarze do nich:

C-545/17Pawlak

C-176/17 Profi Credit

C-623/17 PKP Bank Polski

C-448/17 EOS KSI Slovensko s. r. o.

C‑168/05 Elisa María Mostaza Claro

C-618/10 Banco Español de Crédito

C-49/14 Finanmadrid

C-598/15 Banco SantanderSA

C‑415/11 Aziz

C‑169/14 Morcillo

C‑40/08 Asturcom Telecomunicaciones SL

C‑137/08 VB Pénzügyi Lízing

C-377/14 Radlinger

SK 23/18

P 18/13

SK 5/99

Handyside p-ko Wlk. Brytanii

Bladet Tromso p-ko Norwegii

Ashby Donald p-ko Francji

Al Nashiri p-ko Polsce

1. A. Wróbel (red.) Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Tom I, Warszawa 2010

2. P. Marcisz, Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2015

3. R. Grzeszczak, Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Podręcznik praktyczny dla sędziów, Warszawa 2019

4. D. Miąsik, M. Szwarc, Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sędziów sądów powszechnych i prokuratorów, Warszawa 2012

5. I.Kamiński, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Warszawa 2006

6. R.Piotrowski, A.Szmyt (red.), Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016, Warszawa 2016

7. A.Bodnar, A Ploszka (red.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu, Warszawa 2016

Uwagi:

Zajęcia prowadzone będą przez prof. Wojciecha Machałę w odniesieniu do TK i ETPc, a przez prof. Roberta Grzeszczaka w odniesieniu do TSUE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.