Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia warsztatowe z zakresu części ogólnej prawa cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S148 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zajęcia warsztatowe z zakresu części ogólnej prawa cywilnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Część ogólna prawa cywilnego w praktyce orzeczniczej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentek i studentów z praktycznymi aspektami stosowania prawa cywilnego, w szczególności z zakresu części ogólnej kodeksu cywilnego.Dodatkowo, poprzez bezpośredni kontakt z praktykami prawa z różnych dziedzin stosowania prawa, słuchacze będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy czerpiąc z doświadczenia, zapraszanych na zajęcia, przedstawicieli zawodów prawniczych.

Pełny opis:

Warsztaty z części ogólnej prawa cywilnego adresowane są do studentek i studentów w szczególności zainteresowanych problematyką ćwiczeń prowadzonych w ramach bloku cywilnego na 2 roku studiów. Istotą zajęć warsztatowych jest wprowadzenie słuchaczy w praktyczny wymiar stosowania prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów części ogólnej kodeksu cywilnego. Część zajęć zostanie poświęcona rozwiązywaniu kazusów, opartych na stanach faktycznych zbliżonych do tych prezentowanych w orzecznictwie głównie Sądu Najwyższego. Zajęcia również będą poświęcone prezentowaniu przez studentów tematyki będącej przedmiotem ich szczególnego zainteresowania, a następnie merytorycznej dyskusji w ramach grupy zajęciowej. Planowane są również zajęcia praktyczne poza uczelnią (głównie w sądach) pozwalające studentom na zapoznanie się z praktyczną stroną stosowania prawa. Na zajęcia będą również zapraszani przedstawiciele różnych zawodów prawniczych (sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, notariusze), celem umożliwienia słuchaczom poznania różnorodność form wykonywania zawodów związanych z prawem cywilnym.

Literatura:

Słuchacze powinni zapoznać się z aktualnymi komentarzami i monografiami z zakresu głównie części ogólnej kodeksu cywilnego, jak również z aktualnym orzecznictwem (przede wszystkim Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych) do przepisów i zagadnień prawnych omawianych na poszczególnych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Dalsze rozwijanie wiedzy z zakresu prawa cywilnego, w oparciu o poznanie praktycznego wymiaru stosowania prawa.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na warsztatach, ogólna aktywność, indywidualne wystąpienia w ramach przygotowywanych prezentacji, postępy w przyswajaniu wiedzy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.