Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problematyka prawa rodzinnego i opiekuńczego w orzecznictwie sądów - zagadnienia materialnoprawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S149-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Problematyka prawa rodzinnego i opiekuńczego w orzecznictwie sądów - zagadnienia materialnoprawne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo rodzinne i opiekuńcze w praktyce orzeczniczej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem wykładu jest przedstawienie studentom działania instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego z uwzględnieniem istotnych orzeczeń Sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład prezentuje problematykę poszczególnych instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego w ujęciu dorobku orzecznictwa.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie studentom dorobku orzecznictwa wypracowanego na tle stosowania unormowań kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Utrwalone tendencje sądowego stosowania prawa wpływają na przyjmowanie, także poza praktyką orzeczniczą, określonych kierunków interpretacji przepisów. W nauce prawa cywilnego rozumianego szeroko, czyli obejmującego także prawo rodzinne i opiekuńcze konieczna jest zatem wiedza o aktualnych trendach wykładni sądowej, zwłaszcza wobec obserwowanego współcześnie zwiększenia roli orzecznictwa w systemie prawa.

Prezentacja przypadków sporów rozstrzyganych na drodze postępowania sądowego ma na celu umożliwienie studentom lepszego, wspartego przykładami konkretnych spraw, zrozumienia podstawowych instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także wypracowanie przekonania, że nauka zagadnień z zakresu teorii prawa jest niezbędna do prawidłowego stosowania prawa w praktyce – w każdym z wykonywanych w przyszłości zawodów prawniczych.

Literatura:

Podstawą prowadzenia wykładu będą wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych przesyłane uczestnikom zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student wykazuje się znajomością praktyki sądowego stosowania prawa w zakresie instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego, potrafi przedstawić zaczerpnięte z praktyki przykłady działania tych instytucji oraz wyjaśnić kształtowanie się kierunków sądowej wykładni prawa, zna istotne orzeczenia sądów wyznaczające trendy interpretacyjne przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie, a dla osób chętnych także test zaliczeniowy

Praktyki zawodowe:

W ramach wykładu lub w związku z wykładem nie są przewidywane praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Janiszewska
Prowadzący grup: Beata Janiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.