Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rodzinne i opiekuńcze w postępowaniach sądowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S150 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze w postępowaniach sądowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo rodzinne i opiekuńcze w praktyce orzeczniczej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład prezentuje problematykę praktycznych aspektów funkcjonowania postępowań sądowych związanych z ochroną praw rodzinnych i opiekuńczych.

Pełny opis:

Postępowania z zakresu ochrony praw rodzinnych i opiekuńczych stanowią zasadniczą część spraw rozpoznawanych przez sądy powszechne (same rozwody i separacje stanowią prawie połowę wszystkich spraw cywilnych rozpoznanych w pierwszej instancji przez sądy okręgowe). Ochrona wskazanych praw realizowana jest najczęściej w szczególnych postępowaniach, wykazujących istotne różnice w stosunku do ogólnych regulacji trybu procesowego i nieprocesowego. Ta prawnoprocesowa specyfika pozwala na właściwą interpretację i zrozumienie instytucji prawa materialnego.

Wykład przedstawia szeroko analizę (niejednokrotnie krytyczną) procesowego aspektu stosowania prawa przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy (w szczególności w zakresie spraw małżeńskich: o zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o podział majątku wspólnego, o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej, o unieważnienie małżeństwa oraz ustalenie jego nieistnienia, o rozwód i separację, spraw ze stosunków między rodzicami a dziećmi: o ustalenie pochodzenia dziecka, dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów jak również opiekuńczych z zakresu opieki i kurateli).

Na konkretnych przykładach zostaną wskazane podstawowe linie orzecznicze, pośrednio determinujące realny kształt praw i obowiązków materialnoprawnych.

Synteza różnych aspektów stosowania prawa i holistyczne podejście do instytucji prawa rodzinnego oraz opiekuńczego ma dać studentom podstawy do prawidłowego wykonywania w przyszłości zawodów prawniczych.

Literatura:

Literatura oraz wybrane orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego będą systematycznie udostępniane uczestnikom zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu uczestnictwa w wykładzie student wykazuje się znajomością procesowych aspektów stosowania prawa rodzinnego i opiekuńczego przez sądy, potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy w tym zakresie, zgodnie z sądową wykładnią analizowanych instytucji. Ponadto, student zna istotne orzeczenia sądów wyznaczające trendy interpretacyjne właściwych przepisów (mających charakter procesowy lub mieszany) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie, dla osób chętnych – test zaliczeniowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Domański, Beata Janiszewska
Prowadzący grup: Maciej Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.