Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia warsztatowe z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S152 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zajęcia warsztatowe z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo rodzinne i opiekuńcze w praktyce orzeczniczej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z prawa cywilnego I oraz prawa cywilnego II

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, na których studenci będą przygotowywali pisma m.in. pozew o rozwód, alimenty czy apelację od wyroku sądu pierwszej instancji. Podczas zająć będą prowadzone inscenizacje postępowania sądowego, a studenci będą wcielali się w role uczestników postępowania, stron oraz sądu. Na warsztaty będą zapraszani również goście, którzy będą prezentowali praktyczne aspekty pracy sędziego, prokuratora czy pełnomocnika procesowego. Warsztaty te są zatem uzupełnienim ćwiczeń z prawa cywilnego IIB oraz postępowania cywilnego o aspekty praktyczne.

Pełny opis:

Warsztaty mają za zadanie nauczenie studentów pisania pism procesowych w postępowaniach rodzinnych i opiekuńczych oraz poznanie praktycznych aspektów postępowania rodzinnego. W szczególności w czasie zajęć zostaną przedstawione: 1. zagadnienia związane z wprowadzenie do postępowania w sprawach z zakresu prawa rodzinnego;

2. postępowanie o ubezwłasnowolnienie, komparycja wniosku o ubezwłasnowolnienie i postanowienia o ubezwłasnowolnienie;

3. postępowanie nieprocesowe w sprawach małżeńskich na przykładzie postępowania o zgodę na zawarcie małżeństwa o separację oraz podział majątku;

4. postępowania o ustalenie pochodzenia dziecka oraz o władzę rodzicielską, postanowienie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej;

5. rola prokuratora w postępowaniach w sprawie ustalenie pochodzenia dziecka oraz o ubezwłasnowolnienie;

6. wprowadzenie do postępowania procesowego w sprawach rodzinnych na przykładzie postępowania o alimenty;

7. przygotowywanie pozwu rozwodowego;

8. komparycja wyroku sądowego;

9. inscenizacja posiedzenia rozwodowego;

10. przygotowywanie apelację od wyroku rozwodowego;

11. postępowanie przed sądem apelacyjnym. Inscenizacja postępowania

12. wyrok apelacyjny i co dalej?

Literatura:

Wybrane orzeczenia sądów powszechnych przesłane uczestnikom warsztatów

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu warsztatów student wykazuje znajomość postępowania przed sądami rodzinnymi oraz zasady przygotowania pism procesowych. Potrafi przygotować pozew rozwodowy i alimenty, wniosek o ubezwłasnowolnienie czy podział majątku małżonków

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia warsztatów będzie przygotowywanie projektów pism procesowych oraz innych zadań warsztatowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.