Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

European Legal History

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S156-OG Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: European Legal History
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest europejskiej historii prawa w odniesieniu do prawa karnego oraz prawa publicznego, tzn. prawa administracyjnego oraz wybranych aspektów ustrojowych. Podstawową perspektywą jest perspektywa prawna, ale rozszerzona o kontekst społeczny, ekonomiczny oraz polityczny.

Pełny opis:

Przedmiot skupia się na historii prawa karnego (materialnego i procesowego) oraz prawa publicznego (administracyjnego i ustrojowego) w Europie od starożytności do XX w. Podstawowym założeniem jest perspektywa interdyscyplinarna, czyli nie ograniczająca się jedynie do prawa, ale poszerzona o ujęcie społeczne, ekonomiczne oraz politologiczne. W trakcie kursu szczególny nacisk położony będzie na krytyczną analizę instytucji prawnych w opozycji do ich powszechnego rozumienia i tłumaczenia - będzie to dotyczyć m.in. wytłumaczenia prawdziwego działania instytucji ostracyzmu w ateńskiej demokracji (zastosowanego co najwyżej kilkanaście razy w historii) czy wątpliwości co do powszechności zasady feudalnej w średniowiecznej Europie (w wielu miejscach feudalna organizacja własności ziemskiej nie występowała). Ważnym zagadnieniem omawianym w trakcie kursu będą skutki rewolucji przemysłowej oraz powstanie modernistycznego społeczeństwa dla procesu tworzenia prawa i jego rozwoju. Omówione zostanie również prawo nazistowskich Niemiec oraz komunistycznej Rosji (Związku Sowieckiego).

Tematy:

1. Wprowadzenie

2. Prawo starożytnej Grecji: ostracyzm jako rozsądne narzędzie do utrzymywania równowagi politycznej w Atenach.

3. Ateński wymiar sprawiedliwości: nieprofesjonalni sędziowie jako gwarancja sprawiedliwych wyroków.

4. Prawa germańskie i słowiańskie jako alternatywa dla prawa rzymskiego i romańskiej tradycji prawnej.

5. Czy feudalizm występował jako powszechne zjawisko w średniowiecznej Europie?

6. Prawo karne przed monopolem państwa na stosowanie kar.

7. Biurokracja państwa nowożytnego na przykładzie francuskiej monarchii absolutnej.

8. Prawo karne w epoce oświecenia: humanitaryści.

9. Nowoczesna nauka prawa karnego od XIX w.

10. Prawo publiczne: wykształcenie się i rozwój prawa administracyjnego.

11. Prawo i ekonomia: rewolucja przemysłowa, społeczeństwo i prawo.

12. XX-wieczne dyktatury w Europie w perspektywie prawnej.

13. Prawo w państwach komunistycznych.

14. Prawodawstwo państwa opiekuńczego.

15. Test końcowy.

Literatura:

1. Lessafer R., European Legal History: A Cultural and Political Perspective, Cambridge 2009.

2. Olivia F. Robinson, T. David Fergus, William M. Gordon, European legal history. Sources and institutions, 3 ed., London 2000.

3. The Oxford Handbook of European Legal History, ed. by H. Pihlajamäki, M.D. Dubber, M. Godfrey, Oxford 2018.

4. Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

5. Reynolds S., Lenna i wasale. Reinterpretacja średniowiecznych źródeł, Kęty 2011.

6. Węcowski M., Dylemat więźnia: ostracyzm ateński i jego pierwotne cele, Toruń 2018.

7. Foucault M., Nadzorować i karać: narodziny więzienia, Warszawa 2009.

8. Beccaria C., O przestępstwach i karach, Łódź 2014.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi prześledzić i opisać ewolucję prawa karnego i prawa administracyjnego w Europie od starożytności do XX w.;

- zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego i administracyjnego, a także potrafi podać ich pochodzenie;

- potrafi określić instytucje prawne pochodzące z barbarzyńskiej (tzn. nierzymskiej) tradycji prawnej;

- jest w stanie opisać prawne aspekty funkcjonowania europejskich dwudziestowiecznych totalitaryzmów.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu rozszerzonego o pytania do studentów i dyskusje na tematy podane w sylabusie. Istnieje możliwość wygłoszenia referatu z prezentacją przez uczestników kursu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.