Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Swoboda umów i jej ograniczenia w teorii i praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S158 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Swoboda umów i jej ograniczenia w teorii i praktyce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Umowy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim
Punkty ECTS i inne: 1.40
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład obejmuje zagadnienia związane z zasadą swobody umów i jej ograniczeniami w prawie cywilnym i stanowi rozwinięcie zagadnień omawianych w ramach wykładu z prawa zobowiązań.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie znaczenia zasady swobody umów w polskim prawie cywilnym, ukazanie rozwoju tej zasady w perspektywie historycznej i prawnoporównawczej, przedstawienie jej znaczenia w praktyce. Zajęcia obejmują analizę i dyskusję na temat stosowania zasady swobody umów i kryteriów ograniczających zasadę swobody umów na wybranych przykładach orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Zajęcia mają także na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności ustalania charakteru norm prawnych oraz konstruowania i opiniowania umów zgodnie z zasadą swobody umów i jej ograniczeniami.

Pełny opis:

1. Geneza swobody umów w polskim prawie cywilnym. Perspektywa historyczna i prawnoporównawcza

2. Zasada swobody umów i jej ograniczenia w kodeksie cywilnym – art. 353(1) KC

3. Zasada swobody umów a przepisy imperatywne, dyspozytywne i semiimperatywne

4. Właściwość (natura) stosunku jako ograniczenie zasady swobody umów – poglądy doktryny oraz analiza wybranych orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

5. Zasady współżycia społecznego jako ograniczenie zasady swobody umów – poglądy doktryny oraz analiza wybranych orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

6. Zasada swobody umów a umowy mieszane i umowy nienazwane – analiza na wybranych przykładach

7. Skutki prawne naruszenia swobody umów. Perspektywy rozwoju zasady swobody umów

Literatura:

P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 353(1) K.C. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005

R. Trzaskowski, Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 353(1) K.C., Kraków 2005

A. Brzozowski, P. Machnikowski [w:] System Prawa Prywatnego (red. Z. Radwański), Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna (red. tomu E. Łętowska), Warszawa 2013

M. Łolik, Współczesne prawo kontraktów – wybrane zagadnienia, Warszawa 2014

J. Podkowik, Wolność umów i jej ograniczanie w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2015

P. Konik, Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę dotyczącą wykładni i stosowania zasady swobody umów w prawie polskim, potrafi zidentyfikować problemy związane z pojęciem swobody umów i kryteriami ograniczającymi swobodę umów oraz wskazać możliwe kierunki wykładni, zna najnowsze poglądy doktryny i orzecznictwa z omawianej tematyki, jak również posiada wiedzę o rozwiązaniach przyjętych w zagranicznych systemach prawa cywilnego i projektach praw modelowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach oraz pracy zaliczeniowej (pracy indywidualnej lub projektu w kilkuosobowych grupach).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Panfil, Ewa Wojtaszek-Mik
Prowadzący grup: Karolina Panfil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.