Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umowy w obrocie profesjonalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S160-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Umowy w obrocie profesjonalnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Umowy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Uwaga!Wykład jest przeznaczony dla studentów IV i V roku.Mogą w nim uczestniczyć studenci z III roku ,z tym,że konieczne jest posiadanie przez nich przynajniej podstawowej wiedzy z zakresu prawa zobowiązań.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie problematyki obrotu profesjonalnego,w tym nowych zjawisk w dziedzinie kontraktowania, a przede wszystkim nowych typów umów oraz technik kontraktowania związanych z obrotem profesjonalnym na tle prawa polskiego i europejskiego. W ramach wykładu omawiane są konstrukcje prawne jak też uwarunkowania ekonomiczne określonych rozwiązań prawnych.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny IV-V roku

zawiera szczegółowe i znacznie poszerzone w stosunku do programu studiów omówienie problematyki obrotu profesjonalnego,w tym najczęściej spotykanych w praktyce obrotu nowych typów umów, z uwzględnieniem wzorców wykorzystywanych przez przedsiębiorców, stanowisk doktryny oraz istniejącego orzecznictwa sądowego.

Omawiane tematy:

1. . Rozwój stosunków prawnohandIowych i ich wpływ na obrót profesjonalny. Powstawanie nowych typów umów.Znaczenie PECL i reguł UNIDROIT.

2.Pojęcie umów nienazwanych i mieszanych.

3.Elementy technik kontraktowania -zawieranie umów w obrocie profesjonalnym 4-5.Kodeksowe umowy związane z obrotem profesjonalnym (leasing etc).

6-7.Franchising.Merchandising.

8. Factoring.

9.Outsourcing jako zjawisko gospodarcze i prawne.

10.Sponsoring.

11.Umowy koncernowe.

12-14. Umowy organizujące współpracę stron. Umowa kooperacyjna.

15. Umowa ramowa i umowa przedwstępna

Literatura:

Podstawowa literatura:

1.Z.Radwański,A.Olejniczak,Zobowiązania.Część ogólna, Warszawa 2018

2. S. Włodyka, Prawo umów w obrocie gospodarczym, Kraków 1993

3. S. Włodyka, Strategiczne umowy przedsiębiorców, Warszawa 2000

4. J .Ignaczewski, Umowy nienazwane, Warszawa 2005

5. System Prawa Prywatnego .Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. Tom 9 , 2018 .

6.System Prawa Handlowego,tom5,Prawo umów handlowych, 2017.

Ponadto w toku zajęć omawiane jest orzecznictwo Sadu najwyższego oraz zadawana na bieżąco literatura rozproszona (artykuły,opracowania etc).

Efekty uczenia się:

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami obrotu profesjonalnego w tym z nowymi typami kontraktów ukształtowanymi w praktyce obrotu tj. powiązanie elementów teoretycznych prawa umów z dynamiką obrotu gospodarczego i praktyką kształtowania treści poszczególnych kontraktów.Po zakończeniu wykładu uczestnik powinien posiadać wiedzę dotyczącą takich kwestii jak:zawieranie umowy,kształtowanie jej treści-najistotniejsze postanowienia,ryzyka i zagrożenia związane z każdą z umów,umiejętność znalezienia najkorzystniejszego rozwiązania ad casum, odpowiedzialność stron,zabezpieczenia wykonania umowy ,a ponadto orientować się w wątpliwościach interpretacyjnych dotyczących poszczególnych umów.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną- kontrola obecności.

Na ocenę wyższą-praca zaliczeniowa ok.10-15 stron,czcionka 12 z przypisami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Litwińska-Werner
Prowadzący grup: Marta Litwińska-Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.