Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umowy konsumenckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S161-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Umowy konsumenckie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Umowy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są umowy z udziałem konsumentów. Celem zajęć jest wskazanie instrumentów ochrony konsumenta oraz obowiązków przedsiębiorców w stosunkach umownych z konsumentami. Omówione zostaną zagadnienia ogólne dotyczące umów konsumenckich: m.in. pojęcie i strony umowy konsumenckiej, wzorce umowne i niedozwolone postanowienia umowne. W dalszej części przedstawione zostaną: umowy zawierane z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, w tym dotyczące usług finansowych; sprzedaż konsumencka; kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny i odwrócony kredyt hipoteczny; umowy o imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne; umowy timeshare i umowy zbliżone; umowy deweloperskie; umowy ubezpieczeniowe i ochrona konsumenta jako pasażera i pacjenta. Zostaną objaśnione nowe kierunki rozwoju prawa konsumenckiego.

Pełny opis:

1. Umowa konsumencka – zagadnienia ogólne

2. Wzorce umowne w obrocie konsumenckim

3 i 4. Niedozwolone postanowienia umowne

5. Ochrona konsumentów w ustawie o prawach konsumenta z 30.5.2014 r.

6. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, w tym dotyczące usług finansowych

7. Sprzedaż konsumencka

8. Kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny i odwrócony kredyt hipoteczny

9. Umowy o imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne

10. Umowy timeshare i umowy zbliżone

11. Umowy deweloperskie

12. Umowy ubezpieczeniowe z udziałem konsumentów

13.Ochrona konsumenta jako pasażera

14. Ochrona konsumenta jako pacjenta w umowach o świadczenia zdrowotne

15. Nowe kierunki rozwoju prawa konsumenckiego (m.in. umowy o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych)

Literatura:

Wybrana literatura:

B. Gnela, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013

Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego. red. B. Gnela, K. Michałowska, Warszawa 2016

Czech T., Prawa konsumenta. Komentarz, Warszawa 2020

Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, red. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Warszawa 2014

Prawo konsumenckie w praktyce, red M. Czarnecka, T. Skoczny, Warszawa 2016

Ochrona konsumenta na rynku usług, red. M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, Warszawa 2017

Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Warszawa 2013

E. Wojtaszek-Mik, Przedumowne obowiązki informacyjne podmiotów profesjonalnych w polskim prawie cywilnym w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Znajomość i rozumienie pojęć oraz instytucji prawa umów konsumenckich

Umiejętności:

- identyfikowanie poszczególnych rodzajów umów konsumenckich

- podstawowe umiejętności w zakresie formułowania treści umów konsumenckich przy wykorzystaniu znajomości przepisów prawnych, orzecznictwa i poglądów doktryny

- identyfikowanie problemów spornych między stronami umów konsumenckich

Postawa:

- postrzeganie ochrony konsumentów w kontekście praw konsumentów i obowiązków przedsiębiorców

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności

Sprawdzian zaliczeniowy lub esej pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wojtaszek-Mik
Prowadzący grup: Ewa Wojtaszek-Mik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.