Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dialog w perspektywie filozoficznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S164 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Dialog w perspektywie filozoficznej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Negocjacje i inne ADR jako narzędzia komunikacji i praktyki prawniczej
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest analiza dwu znaczeń dialogu: (1) ugruntowanego w greckiej tradycji filozoficznej oraz (2) rozumianego jako relacja międzyludzka, niesprowadzająca się do rozmowy. Znaczenia te stają się podstawą szeregu interpretacji - istotnych dla pojmowania prawa.

Pełny opis:

Osnowę wykładu stanowi europejska myśl filozoficzna.

W czasie pięciu spotkań rozważane będą następujące zagadnienia szczegółowe:

1. Dialog zakotwiczony w racjonalności. Dialektyczny charakter filozoficznej rozmowy w ujęciu sokratejsko-platońskim. Diálogos jako żywe słowo. Dialog prowadzący do jedności vs zmierzający w stronę pluralizmu.

2. Hermeneutyczne i komunikacyjne konsekwencje pojmowania dialogu jako transmisji znaczącej treści myślowej między interlokutorami. Dyskurs.

3. Kiedy dialog jest pozorny? Krytyka stanowiska ugruntowanego w greckiej filozofii starożytnej, przeprowadzona przez filozofię dialogu. Dialog jako relacja międzyludzka.

4. Egzystencjalny oraz etyczny wymiar dialogu.

5. Pojęcie dialogu we współczesnych koncepcjach prawa.

Literatura:

1. M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1992, fragmenty.

2. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, dowolne wydanie, fragmenty.

3. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Racjonalność działania a racjonalność społeczna, tłum. A.M. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 lub dodruk Warszawa 2015, fragmenty.

4. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 2, Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, tłum. A.M. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 lub dodruk Warszawa 2015, fragmenty.

5. E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, fragmenty.

6. A. Rossmanith, Dialogiczna koncepcja prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, fragmenty.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia studenci przygotowują krótką pracę pisemną odnoszącą się do szczegółowych problemów poruszonych w trakcie wykładu lub wywołanych namysłem nad przedstawionymi kwestiami. Prace oceniane są z punktu widzenia umiejętności krytycznego rozumienia analizowanych stanowisk i argumentów oraz umiejętności formułowania autorskich wniosków.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.