Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sądownictwo polubowne (arbitraż) w praktyce współczesnego obrotu gospodarczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S170 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Sądownictwo polubowne (arbitraż) w praktyce współczesnego obrotu gospodarczego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Polubowne metody rozwiązywania sporów prawnych - teoria, praktyka, prawo
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z tematyką arbitrażu i jego praktycznego wykorzystania we współczesnych stosunkach gospodarczych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Studenci poznają praktyczne zagadnienia dotyczące arbitrażu jako metody rozstrzygania sporów dostosowanej do potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego

Pełny opis:

1. Umowa o arbitraż. Wielostopniowe klauzule rozwiązywania sporów. Porozumienia dotyczące postępowania arbitrażowego. Warsztaty dotyczące przygotowania i eliminowania błędów klauzul arbitrażowych

2. Arbitraż ad hoc a arbitraż instytucjonalny. Najważniejsze krajowei zagraniczne instytucje arbitrażowe i ich regulaminy. Ćwiczenia dotyczące identyfikowania zalet i wad poszczególnych rozwiązań na tle kazusów

3. Pozycja prawna arbitra. Sposoby zapobiegania konfliktom interesów.

4. Przebieg postępowania arbitrażowego. Zarządzenia procesowe. Harmonogram postępowania Zasadnicze różnice w porównaniu z procesem sądowym.

5. Postępowanie dowodowe w arbitrażu. Pisemne zeznania świadków. Opinie biegłych zlecone przez strony. Sposób prowadzenia przesłuchania na rozprawie.

6. Wyroki arbitrażowe i ugody.

7. Uznawanie i stwierdzanie wykonalności orzeczeń arbitrażowych zagranic7

Literatura:

Marcin Asłanowicz, Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym, Warszawa 2019

Karol Weitz Tadeusz Ereciński, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2006

Karol Ryszkowski, Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, Warszawa 2019,

Andrzej Szumański (red.), Arbitraż handlowy. System Prawa Handlowego Tom 8, Warszawa 2015

Jacek Zrałek, Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć będą posiadali podstawową wiedzę na temat praktycznego wykorzystania arbitrażu w praktyce obrotu gospodarczego. W szczególności będą znali podstawowe regulacje prawne arbitrażu krajowego i międzynarodowego, regulaminy arbitrażowe oraz standardy, dobre praktyki i inne żródła tzw. miękkiego prawa (soft law).

Metody i kryteria oceniania:

- Udział i aktywność na zajęciach

- Kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.