Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane modele ustrojowe współczesnego świata II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S180 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wybrane modele ustrojowe współczesnego świata II
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ustroje współczesnych państw świata
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

W ramach przedmiotu studenci poznają współczesne ustroje wybranych państw świata oraz ich genezę.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają współczesne ustroje wybranych państw świata oraz ich genezę.

Pełny opis:

Omówione zostaną ustroje następujących państw:

1) Wielka Brytania

2) USA

3) Francja

4) Hiszpania,

5) Włochy

6) Iran

7) Izrael

8) Indie

Literatura:

A. Pułło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007

P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2013

W. Skrzydło (red.), Ustroje państw współczesnych, Lublin 2005

M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska, Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

• Zna podstawowe informacje na temat ustrojów państw objętych kursem

• Rozumie uwarunkowania stojące za przyjęciem określonego modelu ustrojowego

• Rozumie przyczyny, wady i zalety określonych rozwiązań ustrojowych

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.