Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oględziny miejsca zdarzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S186 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Oględziny miejsca zdarzenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: CSI: Warsaw
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

UWAGA: ZAPISY odbywają się na podstawie LISTÓW ZGŁOSZENIOWYCH wysyłanych (w ramach pierwszej tury rekrutacji) do prowadzącego (k.gradon@wpia.uw.edu.pl i k.gradon@ucl.ac.uk) do niedzieli 23 czerwca 2019. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach „CSI: Warsaw” poinformowane zostaną drogą e-mailową do niedzieli 30 czerwca 2019. Na adres k.gradon@wpia.uw.edu.pl i k.gradon@ucl.ac.uk należy przesłać zgłoszenie zawierające dane kontaktowe oraz informacje na temat zainteresowań naukowych, oraz doświadczeń z kryminalistyką i naukami pokrewnymi. Sugerowane jest zamieszczenie informacji dotyczących zaliczonych dotychczas zajęć fakultatywnych prowadzonych w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW (preferowane jest zaliczenie ćwiczeń z Kryminalistyki Ogólnej!) lub Centrum Nauk Sądowych UW, udziału w konferencjach poświęconych kryminalistyce i zajęciach prowadzonych przez studenckie koła naukowe. Temat e-maila powinien brzmieć: ZGŁOSZENIE CSI.


Podczas zajęć "stacjonarnych" (odbywających się we środy, od godz. 16:45 do min. 20:00, a często do późnych godzin wieczornych), studenci zapoznają się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi poszczególnych obszarów techniki i taktyki kryminalistycznej. Przygotowują się do kolejnych warsztatów terenowych, koncentrując się na zapowiadanych przez grupę organizującą tematów których znajomość może okazać się niezbędna do "rozwiązania sprawy". Podczas spotkań odbywających się po warsztatach terenowych, na spotkaniach stacjonarnych dokonuje się analizy zgromadzonego materiału dowodowego, oraz prowadzi realistyczne i złożone symulacje przesłuchań - świadków i podejrzanych. Przesłuchania odbywają się w osobnej sali, z której transmitowany jest obraz i dźwięk do głownej sali w której przebywa pozostała część grupy, mająca możliwość obserwowania przebiegu czynności bez ingerowania w przebieg przesłuchania. Przesłuchania dot. również tzw. "trudnych" kategorii świadków/podejrzanych, np. obcokrajowców czy dzieci. W ramach zajęć stacjonarnych tworzone i analizowane są wersje kryminalistyczne dotycząc spraw będących przedmiotem warsztatów terenowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć "stacjonarnych", studenci zapoznają się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi poszczególnych obszarów techniki i taktyki kryminalistycznej. Przygotowują się do kolejnych warsztatów terenowych. Podczas spotkań odbywających się po warsztatach terenowych, na spotkaniach stacjonarnych dokonuje się analizy zgromadzonego materiału dowodowego, oraz prowadzi realistyczne i złożone symulacje przesłuchań - świadków i podejrzanych. Przesłuchania odbywają się w osobnej sali, z której transmitowany jest obraz i dźwięk do głownej sali w której przebywa pozostała część grupy, mająca możliwość obserwowania przebiegu czynności bez ingerowania w przebieg przesłuchania. Przesłuchania dot. również tzw. "trudnych" kategorii świadków/podejrzanych, np. obcokrajowców czy dzieci. W ramach zajęć stacjonarnych tworzone i analizowane są wersje kryminalistyczne dotycząc spraw będących przedmiotem warsztatów terenowych.

Pełny opis:

Dokładny opis zajęć przedstawiony jest w artykule:

Kacper Gradoń: “„CSI: Warsaw” Crime Scene Investigation Training at the University of Warsaw”. w: Studia Iuridica Vol. 62, 2016.

Podczas zajęć "stacjonarnych" (odbywających się we środy, od godz. 16:45 do min. 20:00, a często do późnych godzin wieczornych), studenci zapoznają się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi poszczególnych obszarów techniki i taktyki kryminalistycznej. Przygotowują się do kolejnych warsztatów terenowych, koncentrując się na zapowiadanych przez grupę organizującą tematów których znajomość może okazać się niezbędna do "rozwiązania sprawy". Podczas spotkań odbywających się po warsztatach terenowych, na spotkaniach stacjonarnych dokonuje się analizy zgromadzonego materiału dowodowego, oraz prowadzi realistyczne i złożone symulacje przesłuchań - świadków i podejrzanych. Przesłuchania odbywają się w osobnej sali, z której transmitowany jest obraz i dźwięk do głownej sali w której przebywa pozostała część grupy, mająca możliwość obserwowania przebiegu czynności bez ingerowania w przebieg przesłuchania. Przesłuchania dot. również tzw. "trudnych" kategorii świadków/podejrzanych, np. obcokrajowców czy dzieci. W ramach zajęć stacjonarnych tworzone i analizowane są wersje kryminalistyczne dotycząc spraw będących przedmiotem warsztatów terenowych.

Literatura:

Sugerowana literatura podana zostanie podczas pierwszych zajęć, jak również przed konkretnymi warsztatami terenowymi (zależnie od scenariusza i przyjętego tematu symulacji).

Efekty uczenia się:

- umiejętność prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia

- umiejętność prowadzenia oględzin rzeczy

- umiejętność prowadzenia oględzin osoby

- umiejętność prowadzenia oględzin zwłok

- umiejętność prowadzenia przeszukania (osoby, miejsca)

- praktyczna znajomość poszczególnych technik kryminalistycznych

- umiejętność prowadzenia (taktyki) przesłuchania - świadków i podejrzanych

- znajomość praktycznych zagadnień związanych z pracą operacyjną

- umiejętność prowadzenia dokumentacji procesowej (protokoły)

- umiejetność prowadzenia dokumentacji fotograficznej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest aktywne uczestnictwo we wszystkich elementach bloku, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania w przygotowywanie i rozwiązywanie symulowanych zdarzeń o charakterze kryminalnym. Oceniana jest umiejętność pracy w grupie na każdym etapie zajęć praktycznych (tj. podczas warsztatów terenowych i w trakcie ćwiczeń praktycznych/symulacji odbywających się stacjonarnie).

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się formalnych praktyk zawodowych, jednak cały blok ma wymiar stricte praktyczny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.