Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki laboratoryjne i spotkania z ekspertami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S187 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Praktyki laboratoryjne i spotkania z ekspertami
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: CSI: Warsaw
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

UWAGA: ZAPISY odbywają się na podstawie LISTÓW ZGŁOSZENIOWYCH wysyłanych (w ramach pierwszej tury rekrutacji) do prowadzącego (k.gradon@wpia.uw.edu.pl i k.gradon@ucl.ac.uk) do niedzieli 23 czerwca 2019. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach „CSI: Warsaw” poinformowane zostaną drogą e-mailową do niedzieli 30 czerwca 2019. Na adres k.gradon@wpia.uw.edu.pl i k.gradon@ucl.ac.uk należy przesłać zgłoszenie zawierające dane kontaktowe oraz informacje na temat zainteresowań naukowych, oraz doświadczeń z kryminalistyką i naukami pokrewnymi. Sugerowane jest zamieszczenie informacji dotyczących zaliczonych dotychczas zajęć fakultatywnych prowadzonych w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW (preferowane jest zaliczenie ćwiczeń z Kryminalistyki Ogólnej!) lub Centrum Nauk Sądowych UW, udziału w konferencjach poświęconych kryminalistyce i zajęciach prowadzonych przez studenckie koła naukowe. Temat e-maila powinien brzmieć: ZGŁOSZENIE CSI.


Studenci zostają podzieleni na trzy grupy z których każda odpowiedzialna jest za przygotowanie kompleksowego scenariusza zdarzenia o charakterze kryminalnym (wraz z wyborem miejsc, aktorów-pozorantów, rekwizytów, itp.), a pozostałe dwie grupy zajmują się prowadzeniem pracy dochodzeniowo-śledczej. Warsztaty terenowe odbywają się trzy razy w ciągu semestru, średnio raz w miesiącu, w weekendy (pt-nd) ustalone ze wszystkimi uczestnikami zajęć.


Warsztaty odbywają się w czasie rzeczywistym, niezależnie od warunków pogodowych i terenowych; wykorzystywany jest prawdziwy sprzęt oględzinowy (kryminalistyczny). Scenariusze warsztatów są w każdym roku skrajnie odmienne i dotyczą najszerszego spektrum zjawisk o charakterze kryminalnym.


Po każdych warsztatach następuje rotacja grup "organizujących" i "rozwiązujących".


Po każdym z warsztatów terenowych, grupa organizująca opracowuje odpowiedzi na pytania przedstawione przez grupę rozwiązującą. W ramach zajęć stacjonarnych (środy, od godz. 16:45 do późnych godzin wieczornych) budowane i omawiane są wersje kryminalistyczne i prowadzone są bardzo realistyczne symulacje przesłuchań świadków i podejrzanych.


Od studentów oczekuje się głębokiego zaangażowanie w prace w grupach - zarówno na etapie tworzenia scenariuszy, jak i podczas samych zajęć warsztatowych i seminaryjnych. Duże znaczenie ma twórcze, interdyscyplinarne podejście do problematyki kryminalnej.

Tryb prowadzenia:

w sali
w sali i w terenie

Skrócony opis:

Dokładny opis zajęć przedstawiony jest w artykule:

Kacper Gradoń: “„CSI: Warsaw” Crime Scene Investigation Training at the University of Warsaw”. w: Studia Iuridica Vol. 62, 2016.

Podczas tej części bloku, uczestnicy zajęć "CSI:Warsaw" mają możliwość bezpośredniego kontaktu z zaproszonymi gośćmi - ekspertami, specjalistami i praktykami reprezentującymi różne dziedziny i dyscypliny techniki i taktyki kryminalistycznej, pracy policyjnej i postępowania karnego. Przewidywane są wizyty w laboratorium kryminalistycznym.

Pełny opis:

Dokładny opis zajęć przedstawiony jest w artykule:

Kacper Gradoń: “„CSI: Warsaw” Crime Scene Investigation Training at the University of Warsaw”. w: Studia Iuridica Vol. 62, 2016.

Podczas tej części bloku, uczestnicy zajęć "CSI:Warsaw" mają możliwość bezpośredniego kontaktu z zaproszonymi gośćmi - ekspertami, specjalistami i praktykami reprezentującymi różne dziedziny i dyscypliny techniki i taktyki kryminalistycznej, pracy policyjnej i postępowania karnego. Przewidywane są wizyty w laboratorium kryminalistycznym.

Literatura:

Sugerowana literatura podana zostanie podczas pierwszych zajęć, jak również przed konkretnymi warsztatami terenowymi (zależnie od scenariusza i przyjętego tematu symulacji).

Efekty uczenia się:

- umiejętność prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia

- umiejętność prowadzenia oględzin rzeczy

- umiejętność prowadzenia oględzin osoby

- umiejętność prowadzenia oględzin zwłok

- umiejętność prowadzenia przeszukania (osoby, miejsca)

- praktyczna znajomość poszczególnych technik kryminalistycznych

- umiejętność prowadzenia (taktyki) przesłuchania - świadków i podejrzanych

- znajomość praktycznych zagadnień związanych z pracą operacyjną

- umiejętność prowadzenia dokumentacji procesowej (protokoły)

- umiejetność prowadzenia dokumentacji fotograficznej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest aktywne uczestnictwo we wszystkich elementach bloku, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania w przygotowywanie i rozwiązywanie symulowanych zdarzeń o charakterze kryminalnym. Oceniana jest umiejętność pracy w grupie na każdym etapie zajęć praktycznych (tj. podczas warsztatów terenowych i w trakcie ćwiczeń praktycznych/symulacji odbywających się stacjonarnie).

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się formalnych praktyk zawodowych, jednak cały blok ma wymiar stricte praktyczny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.