Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena skutków Regulacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S192 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ocena skutków Regulacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Teoria i praktyka legislacji
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Nie ma wymagań formalnych, mile widziane zainteresowanie naukami politycznymi i społecznymi. Przydatna znajomość języka angielskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest Ocenom Skutków Regulacji (OSR), czyli narzędziom służącym ocenie skutków projektowanych aktów normatywnych.

Zajęcia mają charakter praktyczny. W ich trakcie będziemy analizować OSRy sporządzone dla istniejących rozwiązań oraz przygotowywać własne OSRy oraz analizy rozwiązań dotyczących postępowań legislacyjnych toczących się w trakcie trwania przedmiotu. Przedmiot będzie miał formę warsztatu nakierowanego na nauczenie metody analizy danych zastanych (desk research).

Pełny opis:

Ocena skutków regulacji (OSR) to rodzaj analizy założeń projektowanego aktu prawnego lub rozwiązania politycznego. Służy do ewaluacji (oceny) proponowanych rozwiązania ze względu na spodziewane skutki, korzyści oraz koszty. OSRy są powszechnie wykorzystywane w legislacji, więc wiedza o sposobie ich przygotowywania należy do kanonu umiejętności legislatorów, urzędników publicznych, aktywistów działających w organizacjach pozarządowych, badaczy i lobbystów

Zajęcia będą miały formę warsztatu, w trakcie których będziemy analizować, oceniać oraz przygotowywać własne OSR-y, analizy polityk publicznych oraz dokumenty strategiczne. W trakcie zajęć:

1) przyjrzymy się, jakie OSR-y zostały sporządzone dla już istniejących rozwiązań i programów publicznych;

2) przyjrzymy się toczącym się w Sejmie i Senacie w trakcie prowadzenia zajęć postępowaniom legislacyjnym i spróbujemy sporządzić analizy ich OSRów i oraz zgłosić własne uwagi do powstających projektów.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów/-tek do sporządzania OSRów, analiz z zakresu public policy, przygotowywania dokumentów strategicznych oraz zapoznanie z koncepcją polityki opartej na dowodach (evidence-based policy). Praktyczną umiejętnością, której chcemy nauczyć uczestników i uczestniczki jest posługiwanie się metodą desk researchu (analizy danych zastanych). Nauczane metody analizy obejmą - wstępną ewaluację zagadnienia, eksplorację danych i źródeł, analizę istotnych dla obszaru danych statystycznych oraz trendów, analizy komparatystyczne. W trakcie zajęć uczestnicy/uczestniczki zostaną zaznajomieni z istniejącymi bazami danych, rocznikami i bazami statystycznymi, studiami i analizami statystycznymi, badaniami koniunktury, które mogą być wykorzystywane przy sporządzaniu analiz konkretnych polityk publicznych.

W trakcie zajęć przewidywane są spotkania z zewnętrznymi ekspertami/ekspertkami dziedzinowymi, z którymi będziemy ewaluować konkretne polityki publiczne oraz istniejące rozwiązania.

Literatura:

(przykładowa)

A. Zybała, Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza/chce/musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?, KSAP, Warszawa 2012

Rada Ministrów, Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego

Rada Ministrów, Program „Lepsze regulacje 2015”

F. Fischer, G. J. Miller (red.) Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods, Routledge 2017.

K. Rybiński (red.) Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce, Warszawa 2012

B. Szatur-Jaworska (red.) Ewaluacja w służbach społecznych, Warszawa 2010.

A. Haber, Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, Warszawa 2007.

R. Szarfenberg, Dowody naukowe jako podstawa polityki społecznej, zarządzania społecznego i pracy socjalnej, "Problemy Polityki Społecznej", nr 15, 2011

portal Rządowego Procesu Legislacyjnego

publicznie dostępne bazy danych

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

 • sporządza ocenę skutków regulacji
 • realizuje badanie typu desk research przy wykorzystaniu istniejących źródeł informacji i baz danych.
 • potrafi zidentyfikować bazy danych i źródła informacji przydatne dla dokonywania analiz polityk publicznych.
 • zna typowe błędy w projektowaniu założeń aktów normatywnych i potrafi wskazać ich przykłady
 • Metody i kryteria oceniania:

  Zajęcia będą miały formę warsztatu. W ramach zajęć przewidziane są elementy pracy grupowej.

  Kryteria oceny:

 • Obecność na zajęciach
 • Aktywność na zajęciach
 • Przygotowanie OSR w ramach pracy grupowej
 • Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.