Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabezpieczenie wierzytelności w prawie cywilnym i handlowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S198 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zabezpieczenie wierzytelności w prawie cywilnym i handlowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Zabezpieczanie wierzytelności i roszczeń, upadłość i restrukturyzacja
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

UWAGA!

Wykład jest przeznaczony dla studentów IV i V roku.Mogą w nim uczestniczyć osoby z III roku pod warunkiem dobrej znajomości materiału z prawa cywilnego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład obejmuje szczegółowe omówienie spotykanych w praktyce obrotu form zabezpieczeń wierzytelności z uwzględnieniem aktualnej literatury i orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądów Apelacyjnych. Program studiów stacjonarnych w zasadzie nie obejmuje proponowanej w ramach tego wykładu problematyki lub jest ona prezentowana w wersji mocno okrojonej.

Zajecia prowadzone są w formie interaktywnego wykładu,połączonego z case study oraz przygotowywaniem wzorów poszczególnych zabezpieczeń.

Pełny opis:

WYKŁAD zawiera szczegółowe omówienie najczęściej spotykanych w praktyce form zabezpieczeń wierzytelności, z uwzględnieniem stanowisk doktryny, istniejącego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz wzorców wykorzystywanych w praktyce.

Tematyka szczegółowa wykładu:

1. Wierzytelność i jej aktualna funkcja gospodarcza.

2. Zabezpieczenie wierzytelności .Formy zabezpieczeń osobistych i rzeczowych.

3. Poręczenie wg kodeksu cywilnego

4. Gwarancje ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej

5. Poręczenie wekslowe (aval)

6. Weksel in blanco.

7. Przewłaszczenie na zabezpieczenie

8. Przelew na zabezpieczenie /cesja powiernicza/.

9. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

10. Zastaw zwykły (w tym także zastaw na papierach wartościowych).

11. Zastaw rejestrowy ze szczególnym uwzględnieniem pozaegzekucyjnych sposobów zaspokojenia zastawnika.

12. Hipoteka.

13.Inne sposoby zabezpieczenia:kaucja,blokada środków na rachunku etc.

14.Zabezpieczenia finansowe-wzmianka.

W trakcie wykładu prezentowane są modelowe rozwiązania dla poszczególnych zabezpieczeń,a także ( w niezbędnym zakresie) zagadnienia procesowe ,egzekucyjne oraz z zakresu upadłości i restrukturyzacji).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. System prawa handlowego. T. 5: Prawo umów handlowych, Warszawa 2017

2. System prawa prywatnego, T. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, wyd. 2, Warszawa 2011

3.I.Heropolitańska , Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, LEX 2017.

4.J. Gołaczyński, M. Leśniak, Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

1) rozpoznaje główne problemy prawa zabezpieczeń

2) opisuje i rozróżnia główne rodzaje zabezpieczeń

3)potrafi skonstruować podstawowe akty kreujące poszczególne typy zabezpieczeń

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną -kontrola obecności.

Na ocenę powyżej dostatecznej-praca zaliczeniowa-10-15 stron,czcionka 12 z przypisami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Litwińska-Werner
Prowadzący grup: Marta Litwińska-Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.