Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materialne prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S200 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Materialne prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Zabezpieczanie wierzytelności i roszczeń, upadłość i restrukturyzacja
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prawo upadłościowe z elementami prawa restrukturyzacyjnego. Słuchacze dowiedzą się co to jest niewypłacalność, w której mogą znaleźć się wszyscy – zarówno przedsiębiorcy, jak i zwykli konsumenci. Dowiedzą się także jak zaradzić niewypłacalności i jakie są jej skutki – m.in., czy upadłość jest dla wierzycieli ratunkiem, czy przekleństwem, na ile syndyk może kosztem wierzycieli działać w interesie własnym? Wykład uwzględnia najnowszy stan prawny, odwołuje się do orzecznictwa, literatury przedmiotu i praktyki.

Pełny opis:

Wykład ma charakter ogólnouniwersytecki i skierowany jest nie tylko do studentów prawa, ale również studentów, którzy mogą zetknąć się z problematyką niewypłacalności i jej konsekwencjami (np. księgowość, rachunkowość, zarządzanie, doradztwo inwestycyjne i in.). Wykład prowadzony jest w oparciu o aktualny stan prawny, z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zagadnienia teoretyczne ilustrowane są przykładami zaczerpniętymi z orzecznictwa i praktyki. W miarę możliwości w zajęciach mogą brać udział zaproszeni goście – wybitni praktycy.

W ramach wykładu omówione zostaną w szczególności: przesłanki upadłości i restrukturyzacji, zdolność upadłościowa i restrukturyzacyjna, skutki ogłoszenia upadłości i wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, procedura sporządzania listy wierzytelności, udział i ochrona wierzycieli w postępowaniu, pozycja dłużnika, charakterystyka uczestników postępowania, ich prawa i obowiązki.

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy przede wszystkim z materialno-prawnymi przepisami regulującymi upadłość i restrukturyzację z uwzględnieniem ich praktycznego zastosowania. Wykład ma zapewnić wiedzę na temat upadłości i restrukturyzacji (w obliczu których może znaleźć się prawie każdy) przydatną w trakcie studiów i przy wykonywaniu przyszłego zawodu. Dla studentów prawa może stanowić element w przygotowaniach do egzaminu z prawa handlowego.

Efekty uczenia się:

Wykład powinien umożliwić studentowi znajomość przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ich samodzielne zastosowanie i analizę w konkretnych przypadkach oraz diagnozować ryzyka stosowania tych przepisów, zarówno z punktu widzenia osoby dotkniętej upadłością lub restrukturyzacją, jak i jej doradcy, albo reprezentanta.

Metody i kryteria oceniania:

Decydującym kryterium oceny jest frekwencja na zajęciach. Uzupełniająco może znaleźć zastosowanie sprawdzian pisemny w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Modrzejewski
Prowadzący grup: Jerzy Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Modrzejewski
Prowadzący grup: Jerzy Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.