Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rodzina wczoraj i dziś

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S204 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Rodzina wczoraj i dziś
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: U źródeł europejskiej kultury prawnej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie, jak w rozwoju historycznym warunki ekonomiczno-społeczne wpływają na zmianę w kształtowaniu się instytucji prawa rodzinnego od prawa rzymskiego po dzień dzisiejszy. Jednocześnie uświadamia, że podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego, niezależnie od aktualnego rozwiązania, pozostaje od wieków te same. Dotyczą one małżeństwa, jego powstania, rozwiązania oraz stosunków prawnych (osobistych i majątkowych) między małżonkami, a także stosunków prawnych między rodzicami i dziećmi.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie

zapoznać studenta z podstawowymi instytucjami rzymskiego prawa rodzinnego

ich genezą

rozwojem

znaczeniem

zmianami zależnymi od warunków społeczno-ekonomicznych

porównać rozwiązania wykształcone w prawie rzymskim z dzisiejszymi instytucjami ujętymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z 1964r. z późniejszymi zmianami

Literatura:

Literatura zalecana:

Literatura podana w paragrafie 16a i 17 podręcznika Prawo rzymskie. Instytucje + najnowsze artykuły podawane w trakcie zajęć.

Artykuły dotyczące współczesnych rozwiązań, np. sytuacji prawnej kobiet.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

-- postrzega zależność form źródeł prawa od form państwa;

-- wyjaśnia podstawowe pojęcia aktualne po dzień dzisiejszy, jak małżeństwo, wymogi jego powstania, pokrewieństwo, powinowactwo;

-- postrzega różnice między władzą ojcowską w prawie rzymskim a dzisiejszą władzą rodzicielską;

-- rozróżnia stosunki osobiste między małżonkami od stosunków majątkowych;

-- postrzega różną sytuację dzieci małżeńskich i pozamałżeńskich;

-- postrzega zmianę w sytuacji prawnej kobiet w rozwoju prawa rzymskiego i porównuje ją z prawem dzisiejszym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie sprawdzianu pisemnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Zabłocka
Prowadzący grup: Maria Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.