Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach kapitałowych i grupach spółek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S215 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach kapitałowych i grupach spółek
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo korporacyjne i rynek kapitałowy
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu prawa handlowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem konwersatorium będzie omówienie poszczególnych uprawnień z zakresu praw mniejszości kapitałowych w spółkach kapitałowych oraz grupach spółek. Scharakteryzowane zostaną zarówno prawa kolektywne jak i prawa indywidualne. Omówione zostanie orzecznictwo SN i SA.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie:

1) przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu,

2) zaprezentować siatkę pojęciową z zakresu ochrony wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych,

W ramach zajęć zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

Konwersatorium ma za zadanie:

1) przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu,

2) zaprezentować siatkę pojęciową z zakresu ochrony wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych,

W ramach zajęć zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

1. Pojęcie praw mniejszości kapitałowej na gruncie prawa polskiego i wybranych obcych systemów prawnych. Charakterystyka terminów: dominacja, zależność i powiązanie.

2. Zasada rządów większości i jej ograniczenia. Pojęcie interesu spółki kapitałowej.

3. Zasada jednakowego traktowania wspólników i akcjonariuszy.

4. Mechanizmy służące różnicowaniu zakresu uprawnień decyzyjnych wspólników i akcjonariuszy.

5. Środki ochrony praw mniejszości w formalnych regułach przeprowadzania zgromadzeń w spółkach kapitałowych.

6. Formalne i merytoryczne reguły odnośnie prawidłowości podejmowania uchwał na zgromadzeniach.

7. Mechanizmy służące zabezpieczaniu majątkowych interesów mniejszości.

8. Środki służące zabezpieczaniu informacyjnych i nadzorczych uprawnień mniejszości.

9. Przejęcie kontroli nad spółką publiczną.

10. Prawo wyjścia ze spółki.

11. Ochrona interesów wspólników i akcjonariuszy przy transformacjach spółek.

12. Pojęcie grupy spółek. Ochrona interesów wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych spółek zależnych.

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu

D. Wajda, Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych, Kraków 2007

Literatura zalecana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu

1. D. Opalska, Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych, Warszawa 2015

2. A. Opalski, Prawo zgrupowań spółek, Warszawa 2012

3. M. Mackiewicz, Ochrona praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych w procesie łączenia się spółek akcyjnych w prawie polskim i amerykańskim, Warszawa 2017

4. J. J. Zięty, Uprawnienia akcjonariuszy polskich spółek publicznych w świetle Dyrektywy 2007/36/WE, Warszawa 2015

5. A. Radwan, Ius dissidentium. Granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach kapitałowych, Warszawa 2016

oraz

„Przegląd Prawa Handlowego” (wybrane artykuły)

Efekty uczenia się:

Konwersatorium powinno umożliwić studentowi:

1) w zakresie wiedzy

a) opanowanie siatki pojęciowej z zakresu uprawnień wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych,

b) znajomość konkretnych rozwiązań prawa polskiego;

e) przyswojenie podstawowych zasad dotyczących ochrony mniejszości kapitałowej w wybranych obcych systemach prawnych,

2) w zakresie umiejętności

a) rozpoznanie problemu prawnego i sformułowanie różnych propozycji jego rozwiązania w oparciu o przepisy k.s.h. i innych omawianych ustaw

Metody i kryteria oceniania:

Czynne uczestniczenie w zajęciach – przygotowywanie krótkich opracowań pisemnych oraz udział w dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.