Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Religia - etyka - prawo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S227 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Religia - etyka - prawo
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo wobec religii
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kultura europejska a kultura na innych kontynentach.

Zagadanienie światopoglądu, jego przemiany i klasyfikcje.

Człowiek a inne istoty zywe.

Społeczny czy aspołeczny charakter natury człowieka. Zagadnienie pacyfizmu.

Wolność i jej odmiany.

Rodzaje wspólnot. Tradycja jako czynnik spajający.

Manipulacja świadomością jednostek. Autorytety.

Wiedza naukowa a wiara.

Etyka autonomiczna a heteronomiczna.

Pojęcie Boga w systemach filozoficznych a w wyznaniach religijnych.

Rodzaje prawa.

Prawo naturalne w filozofii chrześcijańskiej.

Zarys innych teorii prawnonaturalnych.

Pozytywne oraz negatywne nieprzystosowanie do tradycji.

Literatura:

Maria Szyszkowska, Etyka, Białystok 2017.

Maria Szyszkowska, Człowiek uwikłany, Bialystok 2014

Maria Szyszkowska, W opozycji do przeciętności czyli własna droga ku wolności, Białystok 2016.

Maria Szyszkowska, Istnieć w XXI wieku, Białystok 2017.

Uwaga: część pozycji to literatura uzupełniająca

Efekty uczenia się:

Student osiągnie ogolną wiedzę o naturze człowieka. Możliwości rozwoju wymagają wolności wewnętrznej. Wiąże się to z zadaniem kształtowania światopoglądu w sposób wielopłaszczyznowy i wielopoziomowy.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzana będzie nie tylko wiedza, ale także rozumienie problematyki wykładu, a także prawidłowe definiowanie pojęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.