Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Partnerstwo publiczno-prywatne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S230 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Partnerstwo publiczno-prywatne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo kontraktów publicznych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest partnerstwu publiczno-prywatnemu (PPP) jako złożonej formie realizacji zadań publicznych. W trakcie zajęć omówione zostaną teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące: koncepcji PPP, zasad i modeli realizacji projektów PPP; procedur wyboru partnera prywatnego; umowy o PPP.

Pełny opis:

1) Geneza i rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego jako koncepcji realizacji zadań publicznych;

2) Modele i formy współpracy w ramach PPP;

3) PPP sensu stricto a zamówienia publiczne, koncesje na roboty budowlane i usługi oraz inne formy współpracy publiczno-prywatnej;

4) Podmiot publiczny i partner prywatny; wspólne przedsięwzięcie;

5) Przygotowanie projektu PPP;

6) Procedura wyboru partnera prywatnego;

7) Umowa o PPP i jej zmiany;

8) Rynek PPP w Polsce i otoczenie instytucjonalne;

9) Rola prawników jako doradców w projektach PPP.

Literatura:

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o materiały źródłowe obejmujące regulacje unijne i krajowe dotyczące PPP, jak również komentarze, wytyczne, analizy i raporty.

Literatura pomocnicza:

E. Yescombe, Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i Kraków 2008.

R. Cieślak (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne: 100 pytań, wyjaśnień, interpretacji, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

1) Student rozumie koncepcję partnerstwa publiczno-prywatnego, potrafi wskazać różnice pomiędzy PPP a tradycyjnymi zamówieniami publicznymi oraz koncesją na roboty budowlane lub usługi;

2) Student posiada wiedzę na temat poszczególnych etapów przygotowania projektu PPP, procedury wyboru partnera prywatnego, zawarcia umowy o PPP, zamknięcia finansowego i realizacji umowy z partnerem prywatnym;

3) Student potrafi zidentyfikować istotne postanowienia umowy o PPP;

4) Student rozumie rolę i zadania prawnika w zakresie wsparcia klientów w przygotowaniu i realizacji projektów PPP.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.