Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umowy w sprawach zamówień publicznych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S231 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Umowy w sprawach zamówień publicznych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo kontraktów publicznych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat problematyki kontraktowej dotyczącej inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w trybie prawa zamówień publicznych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci będą mogli zapoznać się z najważniejszymi przepisami sektorowymi oraz praktykami kontraktowymi dotyczącymi m.in. inwestycji drogowych, kolejowych, linii energoelektrycznych czy sieci internetu szerokopasmowego.

Pełny opis:

Studenci poznają wzorce kontraktowe stosowane przy realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych. W szczególności przedmiotem poszczególnych zajęć będą:

– Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego – w szczególności tzw. Czerwona Księga FIDIC;

– Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę (ang. Plant and Design-Build) – w szczególności tzw. Żółta Księga FIDIC;

– Warunki kontraktowe dla projektów „pod klucz” (ang. EPC/Turnkey) – w szczególności tzw. Srebrna Księga FIDIC;

– Warunki kontraktowe dla projektów „zaprojektuj, zbuduj, eksploatuj” (ang. Design-Build-Operate) – w szczególności tzw. Złota Księga FIDIC;

– warunki kontraktowe dostosowane do potrzeb międzynarodowych banków rozwoju wielostronnego (Multilateral Development Banks);

– Wzór umowy o usługach Klient/Konsultant (tzw. Biała Księga FIDIC) przeznaczona na potrzeby stosunku umownego zawieranego pomiędzy zamawiającym a inżynierem-konsultantem.

Literatura:

Literatura krajowa:

Przemysław Drapała, Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych w świetle Prawa zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publ. 2015 nr 1 s. 3-11

Michał Drozdowicz, Renegocjacja umowy o zamówienie publiczne. Prawo Zamówień Publ. 2015 nr 1 s. 12-24

Włodzimierz Dzierżanowski, Wybór podwykonawcy zamówienia publicznego. Prawo Zamówień Publ. 2015 nr 1 s. 25-33

Włodzimierz Dzierżanowski, Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych. Prawo Zamówień Publ. 2014 nr 1 s. 105-125

Andrzela Gawrońska-Baran, Granice dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie publiczne [w:] red. H. Nowicki, P. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian, Wrocław 2015, s. 315-324

Jacek Lachner, Dialog techniczny w zamówieniach publicznych. Prawo Zamówień Publ. 2012 nr 3 s. 58-67

Franciszek Łapecki, Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych. Prawo Zamówień Publ. 2015 nr 1 s. 78-89

Franciszek Łapecki, Kryteria jakościowe w zamówieniach publicznych. Prawo Zamówień Publ. 2015 nr 4 s. 158-167

Katarzyna Marak, Kryteria kontroli udzielania zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publ. 2015 nr 4 s. 168-179

Wojciech Robaczyński, Klauzula rebus sic stantibus i gospodarcza niemożliwość świadczenia a zamówienia publiczne [w:] Wojciech Robaczyński (red.), Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2017, s. 515-542,

Wojciech Robaczyński, Stosowanie instrumentów cywilnych w perspektywie rozwoju prawa zamówień publicznych [w:], Małgorzata Stręciwilk, Andrzej Panasiuk, Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych ... s. 135-154, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0032/35798/Funkcjonowanie-systemu-zamowien-publicznych-aktualne-problemy-i-propozycje-rozwiazan.pdf

Wojciech Robaczyński, Wybrane problemy przedmiotowej modyfikacji zobowiązania na gruncie prawa zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publ. 2014 nr 2 s. 70-81

Małgorzata Sekuła-Leleno, Prawo zamówień publicznych w orzecznictwie Sądu Najwyższego - przegląd orzecznictwa. Oprac. Glosa 2017 nr 2 s. 17-32

Aleksandra Sołtysińska, Implementacja prawa unijnego w dziedzinie zamówień publicznych w Wielkiej Brytanii. Prawo Zamówień Publ. 2016 nr 4 s. 49-58

Ryszard Szostak, Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych. Prawo Zamówień Publ. 2014 nr 1 s. 30-39

Beata Wilczyńska, Kara umowna w zamówieniach publicznych. Prawo Zamówień Publ. 2010 nr 4 s. 27-44

Anna Wójtowicz-Dawid, Podwykonawstwo w robotach budowlanych - potrzeba zmiany prawa zamówień publicznych czy zmiana potrzeb? Prz.Prawa Publ. 2017 nr 7/8 s. 176-185

Wojciech Wyrzykowski, Pojęcie podwykonawstwa w budowlanych zamówieniach publicznych. Prawo Zamówień Publ. 2016 nr 1 s. 145-154

Wojciech Wyrzykowski, Warunki kontraktowe FIDIC - charakterystyka szczegółowa na tle Prawa zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publ. 2017 nr 4 s. 45-56

Hubert Wysoczański, Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC, Warszawa 2017

Ewa Zielińska, Zasady zaliczkowania wykonawcy zamówienia publicznego. Prawo Zamówień Publ. 2014 nr 2 s. 55-69

Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0031/35977/Dobre-praktyki-w-zakresie-zrownowazonych-zamowien-publicznych.pdf

Opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wwa 2015 Urząd Zamówień Publicznych ss. 240.

Literatura zagraniczna:

Abrahamson M.W., Engineering Law and the ICE Contracts, Applied Science Publishers 2003

Baker E., Mellors B., Chalmers S., Lavers A. (red.), FIDIC Contracts Law and Practice, 5th Edition (edycja 1. elektroniczna), Informa Law from Routledge 2013

Barr B., Grutters L., FIDIC Users’ Guide. A practical guide to the Red, Yellow, MDB Harmonised and Subcontract Books, Third edition, ICE Publishing, London 2014

Booen P.L., The FIDIC Contracts Guide (Construction, Plant and Design-Built EPC/Turnkey Contracts), 1st Edition, IFCE, Genewa 2000

Bunni N.G., The FIDIC Forms of Contract, 3rd ed, Blackwell Publishing, Oxford 2005

Klee L., International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2015

Sergeant M., Wieliczko M., Construction Contract Variations, Informa Law from Routledge, 2014

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć będzie posiadał:

- wiedzę na temat najważniejszych regulacji prawnych i praktyk kontraktowych dotyczących przedsięwzięć infrastrukturalnych

- znajomość kryteriów doboru rodzaju umowy do potrzeb przedsięwzięcia inwestycyjnego

- wiedzę dotyczącą możliwości dostosowania postanowień kontraktowych do specyfiki potrzeb zamawiającego

- umiejętności podstawowej analizy dokumentacji kontraktowej dotyczącej zamówień publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

- Obecność i aktywność na zajęciach;

- Przygotowanie prac pisemnych dotyczących pomiędzy zajęciami;

- Kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.