Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aksjologia prawa karnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S236 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Aksjologia prawa karnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Aksjologia prawa
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prawo karne, o którym nie przeczytasz w podręcznikach. Postawimy też pytania prowokacyjne -- o totalitaryzm w dzisiejszym prawie karnym, o to, czy można w ogóle przestać karać, czy można karać zbiorowość, dlaczego państwo-ikona demokracji ma ponad 2 miliony więźniów, i inne.

Można zobaczyć, jak wykład wygląda -- zapraszam na #KrólikKarny (Fb).

Wykład koncentruje się na filozofii prawa karnego -- aksjologicznych rozstrzygnięciach warunkujących model odpowiedzialności karnoprawnej oraz reakcji karnej na czyn przestępny. W trakcie zajęć będziemy pokazywać uzasadnienie dla określonego modelu dogmatycznego przyjmowanego w danym systemie prawa karnego, krytycznie weryfikować ustalenia wyjściowe i badać zbieżność modelu rozumowania karnoprawnego z modelem odpowiedzialności etycznej.

Pełny opis:

1. Aksjologia podstaw odpowiedzialności karnej

a) Obiektywne i subiektywne przypisanie sprawstwa,

b) Problem wolności i zarzucalności. Zasada godności i domniemanie materialnoprawne winy,

c) Dylemat etyczny jako podstawa uchylenia odpowiedzialności karnej

d) Sprawca bliski -- sprawca oddalony -- wina zbiorowości. Problemy z atrybucją odpowiedzialności karnej w złożonych strukturach przestępczości.

2. Aksjologia reakcji prawnokarnej

a) Utylitarny v. retrybutywny system kary kryminalnej,

b) Liberalny v. komunitarny system kary kryminalnej,

c) Proporcjonalność reakcji prawnokarnej,

d) Nagradzanie nielojalnych. Problem sprawców współpracujących z organami ścigania.

3. Aksjologia systemu dóbr chronionych prawnokarnie

a) Przestępstwo jako zło publiczne czy konflikt społeczny,

b) Rekonstrukcja dóbr prawnych chronionych prawem karnym,

c) Kryminalizacja form ataku na dobro prawne (dokonanie, przeddokonanie, niebezpieczeństwo).

4. Aksjologia procesu karnego

a) Problem sprawiedliwości procesu karnego,

b) Interes państwa i gwarancje strony. Napięcie wartości w procesie karnym,

c) Prawda, poznanie prawdy, rozpoznanie znamion czynu zabronionego jako narzędzia przypisywania procesowego odpowiedzialności karnej.

Literatura:

R.A. Duff, Punishment, Communication and Community, Oxford 2001

J. Feinberg, Moral Limits of the Criminal Law (vol. 1--4), Oxford, kilka wydań

G.P. Fletcher, The Storrs Letures: Liberals and Romantics at War: The Problem od Collective Guilt, Yale Law Journal 2002, nr 7

J. Giezek, P. Kardas, Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, Warszawa 2016

T. Honderich, The Punishment: The Supposed Justification Revisited, Plutor Press, 2006

M. Królikowski, Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych, Warszawa 2005

J. Skorupka, O sprawiedliwości procesu karnego, Warszawa 2013

P. Wiliński, Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Warrszawa 2006

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie do zajęć (lektura tekstu), udział w dyskusji podczas zajęć, przygotowanie pracy lub prezentacji (do ustalenia)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.