Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje jako sposób rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S244 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Mediacje jako sposób rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Przedsiębiorca w dziedzinach wyspecjalizowanych
Punkty ECTS i inne: 1.40
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem zajęć jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące alternatywnego rozwiązania sporów między przedsiębiorcami w szczególności dotyczące mediacji.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Mediacja staje się coraz częściej wykorzystywaną metodą rozwiązywania sporów gospodarczych, a przez to staje się jednym z ważnych elementów praktyki prawnej. Zajęcia są poświęcone aspektom teoretycznym i praktycznym związanym z prowadzeniem mediacji i innych ADR w sporach między przedsiębiorcami. Mediacja w tych sporach zostanie przestawiona jako alternatywna w stosunku do postępowania przed sądem. Zajęcia będą prowadzane w formie wykładu z elementami warsztatów. W czasie zajęć studenci wezmą udział w symulacji mediacji oraz innych ADR, mających na celu praktyczne przedstawienie tej metody. Studenci powinni być przygotowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach w formie dyskusji oraz pracy w grupach.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z podejściem do rozwiązywania sporów opartym na dialogu, współpracy i holistycznym podejściu do sporów, także ze specyfiką sporów między przedsiębiorcami. Studenci poznają praktyczne i teoretyczne aspekty alternatywnych metod rozwiązywania sporów w Polsce, a także w perspektywie komparatystycznej.

Zajęcia będą prowadzane w formie wykładu z elementami warsztatów. W czasie zajęć studenci wezmą udział w symulacji mediacji oraz innych ADR, mających na celu praktyczne przedstawienie mediacji. Studenci powinni być przygotowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach w formie dyskusji oraz pracy w grupach. Wiedza w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa spółek, arbitrażu, prawa pracy jest przydatna z punktu widzenia tematyki zajęć. Ze względu na to, że niektóre materiały edukacyjne i szkoleniowe (filmy) są przygotowane w j. angielskim wskazania jest znajomość tego języka.

Zajęcia obejmą następującą tematykę:

Pojęcie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)

Pojecie sporu gospodarczego

Podstawowe pojęcia dotyczące mediacji, arbitrażu i innych ADR

Różnice pomiędzy mediacją, arbitrażem i postępowaniem sądowym

Bariery w stosowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami

Podstawy prawne mediacji w sporach gospodarczych w polskim systemie prawnym

Rozwiązania dotyczące ADR w sporach między przedsiębiorcami w innych krajach

Różnice kulturowe w rozwiązywaniu sporów między przedsiębiorcami

Literatura:

Literatura

Mediacja, Teoria i praktyka (red.) E. Gmurzyńska i R. Morek, wyd. III., Warszawa 2018

Bobrowicz M., Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008

Kalisz. A, Zienkiewicz A. , Mediacja sądowa i pozasądowa, Warszawa, 2009

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, 2009

Pieckowski S., Mediacja Gospodarcza, Warszawa 2015

Torbus A. ( red.) , Mediacja w sporach gospodarczych , praktyka- teoria – praktyka, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Poznaje podstawowe pojęcia dot. mediacji i innych ADR, w tym arbitrażu

Ma wiedzę teoretyczną praktyczną na temat podstawowych alternatywnych metod rozwiązywania sporów miedzy przedsiębiorcami

Poznaje wpływ różnic kulturowych na rozwiązywanie sporów miedzy przedsiębiorcami

Poznaje regulacje prawne dotyczące mediacji w Polsce w inny krajach w kontekście sporów między przedsiębiorcami

Ma wiedzę na temat różnic pomiędzy mediacjami, arbitrażem oraz postępowaniem przed sądem

Uczy się pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach 30%

Opracowanie pisemne w ciągu semestru 20%

Test końcowy 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gmurzyńska, Adam Szafrański
Prowadzący grup: Ewa Gmurzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.