Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorca na rynku Food Product w UE i w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S245-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorca na rynku Food Product w UE i w Polsce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Przedsiębiorca w dziedzinach wyspecjalizowanych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy z zakresu prawa żywnościowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze spożywczym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują problematykę związaną z prawem żywnościowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, w tym kwestie związane z urzędowymi kontrolami żywności i odpowiedzialności prawnej związanej z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujący zakres zagadnień:

1. Pojęcie prawa żywnościowego (zakres prawa żywnościowego, cele prawa żywnościowego, zasady prawa żywnościowego, ewolucja regulacji prawnych z zakresu prawa żywnościowego)

2. Definicja podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze (pojęcie przedsiębiorstwa spożywczego, pojęcie zakładu, pojęcie podmiotu odpowiedzialnego za znakowanie żywności, pojęcie produkcji pierwotnej i przetwarzania żywności)

3. Wymogi związane z podjęciem działalności w zakresie produkcji przetwarzania i dystrybucji żywności (wymogi odnośnie pomieszczeń i organizacji działalności, HACCP rejestracja lub zgłoszenie)

4. Wymogi dotyczące żywności i jej szczególnych kategorii (żywność GMO, żywność ekologiczna, żywność regionalna i tradycyjna, nowa żywność -novel food, suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego), a prowadzenie działalności w zakresie produkcji przetwarzania i dystrybucji żywności

5. Wymogi dotyczące informowania o żywności (znakowanie reklama i prezentacja żywności, w tym oświadczenia żywieniowe i zdrowotne), a swoboda prowadzenia działalności w zakresie produkcji przetwarzania i dystrybucji żywności

6. Organy urzędowej kontroli żywności – w ujęciu strukturalno – instytucjonalnym (status prawny poszczególnych inspekcji) i w ujęciu modelowym (europejskim, międzynarodowym), a prawa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze

7. Instrumenty ochrony konsumenta żywności, w tym ochrona zdrowia i życia oraz ochrona interesów ekonomicznych konsumentów, zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych i ochrona rzetelności obrotu w łańcuchu rolno-spożywczym, a obowiązki podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze

8. Odpowiedzialność cywilna za produkt niebezpieczny żywnościowy

9. Odpowiedzialność administracyjna w prawie żywnościowym

10. Odpowiedzialność karna w prawie żywnościowym

Literatura:

1. M. Korzycka, P. Wojciechowski, System prawa żywnościowego, Warszawa 2017,

2. Korzycka –Iwanow M., Prawo żywnościowe, Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa 2005, wyd.II. 2007

3. Wojciechowski P., Odpowiedzialność administracyjna w prawie żywnościowym, Warszawa 2016

4. M. Taczanowski, Prawo żywnościowe, Warszawa 2016

5.van der Meulen B., van der Velde M., European Food Law Handbook. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2008.

6. MacMaolain C., EU Food Law. Protecting Consumers and Health in a Common Market, Hart Publishers 2007.

7. C.MacMaolain, Food Law. European, Domestic and International Frameworks, Oxford and Portland Oregon, 2015

8. V.R.Fuentes, From Agricultural to Food Law. The new scenario, Wageningen, 2014.

9. L. Costato, F. Albisinni, European and Global Food Law, Wolters Kluwer, 2016

10. Wojciechowski P., Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności, Wolters-Kluwer, Warszawa 2008

11. Wrześniewska-Wal I., Żywność genetycznie zmodyfikowana. Aspekty prawne, Wydawnictwo UW, Warszawa 2008

12. Ł. M. Sokołowski, Prawne aspekty wprowadzania nowej żywności na rynek unijny, Poznań 2017

13. czasopisma:

European Food and Feed Law Review", Lexxion, Berlin.

Przegląd Prawa Rolnego

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Zna podstawowe źródła prawa dotyczące prawa żywnościowego w tym kształtujące sytuację prawną przedsiębiorcy prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze.

Zna i rozumie podstawowe pojęcie z zakresu prawa żywnościowego w tym związane z prowadzeniem działalności polegającej na wytwarzaniu, przetwarzaniu lub dystrybucji żywności

Zna podmioty publiczno-prawne odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności.

Uzyskuje umiejętność oceny znaczenia analizy ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności.

Jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów.

Potrafi wyszukać odniesień do pozaprawnych systemów wartości jako kryteriów oceny przyjętych rozwiązań prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie referatu na wcześniej uzgodniony temat oraz obecność i aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Szafrański, Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.