Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Usługi typu General Economic Interest w regulacjach krajowych i Ue z uwzględnieniem orzecznictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S246 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Usługi typu General Economic Interest w regulacjach krajowych i Ue z uwzględnieniem orzecznictwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Przedsiębiorca w dziedzinach wyspecjalizowanych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 1.60
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest prawnym aspektom działalności przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym (SGEI). Dla celów dydaktycznych omawiane zagadnienia zostały podzielone na dwie części: ogólną, w której wyjaśnia się pojęcie SGEI, treść i funkcje regulacji traktatowych dotyczących tego typu usług, oraz przedstawia specyficzne regulacjie prawa unijnego w zakresie SGEI (pomoc publiczna, zamówienia publiczne); szczególną, w której funkcjonowanie rynków SGEI omawia się na przykładzie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przedsiębiorstw zajmujących się transportem lokalnym.

Pełny opis:

1. Geneza i znaczenie pojęcia usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (SGEI); SGEI a usługi świadczone w interesie ogólnym; przedsiębiorstwa świadczące SGEI a przedsiębiorstwa publiczne.

2. Traktatowa koncepcja SGEI; potrzeba szczególnej regulacji tego typu usług;

znaczenie dyrektywy w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi.

3. "Specjalne traktowanie" SGEI w wybranych dziedzinach prawa unijnego: prawie subwencyjnym i w prawie zamówień publicznych.

4. W poszukiwaniu odpowiedników koncepcji SGEI w prawie krajowym. SGEI a usługi użyteczności publicznej.

5. Organizacja rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce; struktura przychodów i kosztów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

6. Organizacja rynku usług lokalnego publicznego transportu zbiorowego w Polsce; struktura przychodów i kosztów przedsiębiorstwa świadczącego usługi transportu lokalnego.

7. Ustalanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Literatura:

G.S. Ølykke, P. Møllgaard, What is a service of general economic interest? European Journal of Law and Economics;

W. Sauter, Public Services in the EU Law (wybrane rozdziały);

J. Ząbkowicz, Granice uprawnień Komisji Europejskiej – na przykładzie sterowania sferą usług użyteczności publicznej, Oeconomia Copernicana;

komentarze do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

podawane na zajęciach dokumenty opracowane przez Komisję Europejską.

Efekty uczenia się:

Student rozumie pojęcie SGEI, wskazuje różnice między koncepcją SGEI a pojęciami pokrewnymi.

Student zna traktatowe regulacje dotyczące SGEI; rozumie potrzebę specyficznego traktowania SGEI w poszczególnych gałęziach prawa.

Student zna organizację rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych i publicznego lokalnego transportu zbiorowego w Polsce; wskazuje podstawowe rodzaje przychodów i kosztów przedsiębiorstw działających na tych rynkach.

Student potrafi ocenić poprawność konstrukcji taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dobra - obecność na wszystkich zajęciach; ocena bardzo dobra - zadowalający wynik końcowego egzaminu (dla chętnych).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bitner, Adam Szafrański
Prowadzący grup: Michał Bitner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.