Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to Law & Globalisation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S257 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Introduction to Law & Globalisation
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Legal Traditions & Globalisation
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs przeznaczony jest dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa prywatnego, historii prawa oraz posiadających wstępne wiadomości na temat zjawisk harmonizacji i unifikacji prawa. Znajomość prawa porównawczego nie jest niezbędna, ale jest mile widziana.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prawo prywatne, jako prawo służące jednostkom, nie zna granic państwowych. Globalizacja w ekonomii, komunikacji i technologii, masowa mobilność ludności i rosnące w skali świata współzależności prowadzą do umiędzynarodowienia zagadnień, które dotychczas wydawały się być problemami krajowymi lub lokalnymi.

Globalizacja prawa opiera się na założeniu powszechności rozwiązań prawnych. Owa powszechność nie jest jednak koniecznie produktem współczesności, lecz w dużej mierze wynika ze współistnienia tradycji prawnych. Wspólna dla świata Zachodu tradycja prawna łącząca rozwiązania obowiązujące w różnych krajach, a nawet na różnych kontynentach, sięga korzeniami prawa rzymskiego.

Pełny opis:

Prawo prywatne, jako prawo służące jednostkom, nie zna granic państwowych. Globalizacja w ekonomii, komunikacji i technologii, masowa mobilność ludności i rosnące w skali świata współzależności prowadzą do umiędzynarodowienia zagadnień, które dotychczas wydawały się być problemami krajowymi lub lokalnymi.

Globalizacja prawa opiera się na założeniu powszechności rozwiązań prawnych. Owa powszechność nie jest jednak koniecznie produktem współczesności, lecz w dużej mierze wynika ze współistnienia tradycji prawnych. Wspólna dla świata Zachodu tradycja prawna łącząca rozwiązania obowiązujące w różnych krajach, a nawet na różnych kontynentach, sięga korzeniami prawa rzymskiego.

Literatura:

• J. Huusa, Advanced Introduction to Law & Globalisation, Cheltenham 2018.

• dodatkowe artykuły naukowe i rozdziały w książkach.

Wszystkie materiały udostępniane będą przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Podczas kursu studenci poznają podstawowe pojęcia związane z fenomenem globalizacji prawa. Zajęcia są przeznaczone dla tych studentów, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o bieżących tendencjach ewolucyjnych w prawie, w szczególności w prawie prywatnym i przygotować się do dyskusji o współczesnych wyzwaniach stojących wobec prawa i prawników.

Metody i kryteria oceniania:

• Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, po 90 minut zegarowych.

• Prezentacja zagadnień połączona będzie z dyskusją na temat zadanej lektury.

• Dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność.

• Ocenie podlega aktywność i przygotowanie merytoryczne uczestników w trakcie ćwiczeń.

• Sprawdzenie wiedzy następuje w jednym kolokwium na koniec zajęć.

• Na kształt oceny końcowej wpływają ocena z kolokwium, obecność na zajęciach oraz ogólna postawa podczas trwania kursu.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.