Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mixed Jurisdictions Worldwide

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S259-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Mixed Jurisdictions Worldwide
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Legal Traditions & Globalisation
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studenci wybierający ten wykład powinni posiadać podstawową wiedzę na temat historii prawa Europy - zwłaszcza w zakresie prawa prywatnego - jak również współczesnego prawa prywatnego. Szeroka i głęboka wiedza historyczna również byłaby wskazana.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas wykładu zaprezentowane i zanalizowane zostaną systemy prawne, które można zaklasyfikować jako mieszane. Tego typu systemy występują zarówno wewnątrz europejskiej tradycji prawnej (w rezultacie mieszania się subtradycji common law i prawa kontynentalnego), a także w wielu miejscach, gdzie wpływy europejskiej skrzyżowały się z tradycjami lokalnymi. Wykład skupia się na czynnikach historycznych, które prowadzą do powstania systemów mieszanych i prezentuje pogląd o wyjątkowym znaczeniu takich przykładów dla studiów prawa porównawczego.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Czym jest tradycja prawna?

(tradycje prawne w ogólności; tradycja rodzima; europejska tradycja prawna i jej powstawanie; co to jest jurysdykcja mieszana)

2. Mieszanie i harmonizacja subtradycji prawa cywilnego

(prawo porównawcze; projekty harmonizacyjne; "eklektyczne" kodeksy cywilne XX wieku; europeizacja)

3. Przykład Polski

(przerwana ciągłość; narzucona recepcja kodeksów cywilnych; "trzy nierówne połowy" i podejście porównawcze; cień ZSRS; Kodeks cywilny 1964)

4. Kodeks cywilny i islam: przypadek Turcji

(islamska tradycja prawna; rewolucja Młodych Turków; recepcja ZGB)

5. Jurysdykcja mieszana: klasyczny przykład Szkocji

("Auld Alliance"; szkocka tradycja cywilistyczna; Unia i common law; próby kodyfikacji)

6. Jurysdykcja mieszana w Południowej Afryce

(źródła i rozwój prawa rzymsko-holenderskiego; powstanie Prowincji Przylądkowej; wpływ wojen burskich; prawo rzymskie jako tradycja żywa; obecność praw rodzimych)

7. Jurysdykcja mieszana w USA: Luizjana

(kolonia francuska i Coutume de Paris; okres hiszpański; amerykański zakup; luizjańska tradycja kodyfikacyjna; obecny system mieszany)

8. Jurysdykcja mieszana w Kanadzie: Quebec

(Nowa Francja; podbój brytyjski; tradycja cywilistyczna i kodeks; separatyzm)

9. Jurysdykcja mieszana na Bliskim Wschodzie: Izrael

(turecka tradycja prawna; mandat brytyjski i common law; projekt kodyfikacji)

10. Skodyfikowana mieszanka prawa francuskiego i angielskiego: Seszele

(tradycja islamska; kolonia francuska i Kodeks Napoleona; posiadłość brytyjska; najbardziej komparatystyczny kodeks cywilny?)

11. Indie: tradycje hinduska i islamska plus common law

(hinduska tradycja prawna; wpływy islamu na Subkontynencie; podbój brytyjski; Cesarstwo Indii; indyjskie common law i instytucje tradycyjne)

12. Indie luzofońskie

(odkrycia i zdobycze Portugalczyków; Indie Portugalskie; prawo cywilne w Goa, Damanie i Diu)

13. Konfucjusz i prawo cywilne: RCh i ChRL

(chińska tradycja prawna; wpływy europejskie w XIX w.; kodeks chiński z 1929; losy prawa cywilnego w komunizmie; projekt kodeksu cywilnego ChRL)

14. Konfucjusz i prawo cywilne: Makau

(portugalskie zdobycze na Dalekim Wchodzie; tradycja chińska i prawo cywilne; Kodeks cywilny Makau)

15. Konfucjusz i common law: Hong Kong i Singapur

(brytyjska dzierżawa i brytyjska kolonia; tradycja chińska i common law; znaczenie jako centra studiów nad prawem)

Literatura:

Studenci powinni zapoznać się z książką profesora H. Patricka Glenna "Legal Traditions of The World" (Oxford 2010). Dodatkowa literatura, odnosząca się do poszczególnych tematów, zostanie podana podczas wykładów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

studenci zapoznają się z teorią tradycji prawnych i zdobędą wiedzę o poszczególnych systemach prawnych w których tradycje te się mieszają. Będą w stanie wskazać, jakie polityczne i ekonomiczne czynniki prowadzą do powstawania systemów mieszanych.

Umiejętności:

studenci zdobędą lub rozwiną umiejętności wyszukiwania informacji, zwłaszcza na polu historii prawa i prawa porównawczego. Zaznajomią się również z prawem porównawczym jako metodą oraz będą mieli okazję rozwinąć umiejętności prezentowania informacji i przekazywania ich na piśmie.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani indywidualnie na podstawie obecności na wykładach oraz końcowego sprawdzaniu zdobytej wiedzy i umiejętności. Będą mogli wybrać pomiędzy egzaminem ustnym lub też przygotowaniem krótkiego eseju albo prezentacji elektronicznej, dotyczących wybranego tematu, zaakceptowanego przez prowadzącego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.