Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Osoba fizyczna jako przedsiębiorca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S260 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Osoba fizyczna jako przedsiębiorca
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo i praktyka w działalności gospodarczej
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie rozwiązań z zakresu publicznego prawa gospodarczego, które dotyczą osoby fizycznej jako przedsiębiorcy. W ramach wykładu omawiane są następujące kwestie:

• Podstawy prawne działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym zawarte w prawie Unii Europejskiej,

• Przesłanki dopuszczalności podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne jako obywateli polskich i osoby fizyczne jako obywateli państw obcych (w tym z państw EOG i państw trzecich) oraz na osoby fizyczne jako bezpaństwowcy.

• Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, w tym cudzoziemców (zagraniczne osoby fizyczne), z uwzględnieniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

• Zasady podejmowania i wykonywania na terytorium RP transgranicznej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, będące przedsiębiorcami zagranicznymi.

Pełny opis:

• Podstawy prawne działalności gospodarczej osób fizycznych na terytorium RP, z uwzględnieniem Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

• Pojęcie osoby fizycznej jako obywatela polskiego i osoby fizycznej jako osoby zagranicznej (cudzoziemca), z uwzględnieniem prawo właściwego w zakresie oceny zdolności podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej),

• Pojęcie przedsiębiorcy jako osoby fizycznej w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców oraz przesłanki nabycia statusu przedsiębiorcy;

• Pojęcie przedsiębiorcy zagranicznego jako osoby fizycznej, w tym jako osoby zagranicznej (cudzoziemca) – kryteria wyodrębnienia i przesłanki nabycia statusu przedsiębiorcy zagranicznego;

• Osoba fizyczna jako obywatel państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego – kryteria wyodrębnienia

• Osoba fizyczna jako obywatel państwa trzeciego – kryteria wyodrębnienia;

• Osoba fizyczna jako bezpaństwowiec;

• Zasady działalności gospodarczej osób fizycznych jako obywateli polskich i osób fizycznych jako osób zagranicznych z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego

• Zasady działalności gospodarczej osób fizycznych jako osób zagranicznych z państw trzecich (obywateli państw trzecich).

• Zasady działalności gospodarczej osób fizycznych jako bezpaństwowców

• Zasady działalności gospodarczej przedsiębiorców zagranicznych jako osób fizycznych na terytorium RP (z uwzględnieniem podziału na pochodzące z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z państw trzecich;

• Znaczenie Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej oraz innych rejestrów gospodarczych w zakresie działalności gospodarczej osób fizycznych oraz przedsiębiorców jako osób fizycznych.

• Działalność gospodarcza osób fizycznych w świetle wybranych ustaw szczególnych.

Literatura:

Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze. C.H. Beck Warszawa 2018

D. Szafrański: Przedsiębiorca zagraniczny. Zagadnienia administracyjnoprawne. C.H. Beck Warszawa 2018 - w części dotyczącej osoby fizycznej jako osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego jako osoby fizycznej

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- znajomość i zrozumienie instytucji i kategorii prawnych z zakresu działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów prawa gospodarczego Unii Europejskiej;.

UMIEJĘTNOŚCI:

- operowanie właściwą siatką pojęciową,

- znajdowanie właściwej podstawy prawnej oraz orzecznictwa,

- stosowanie wiedzy teoretycznej na potrzeby konkretnego problemu praktycznego,

- dokonywanie analizy przepisów prawnych,

- poprawne argumentowanie, gdy są kontrowersyjne interpretacje prawne.

POSTAWY:

- student potrafi uzasadnić celowość istnienia określonej regulacji prawnej,

- student dostrzega praktyczne kwestie w zakresie stosowania prawa dotyczącego działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szafrański
Prowadzący grup: Dariusz Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.