Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S261 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo i praktyka w działalności gospodarczej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy o zasadach opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne z uwzględnieniem elementów obowiązków ewidencyjnych; przedmiotowa problematyka zostanie pokazana na tle systemu podatkowego zawierającego podatki obciążające dochód, przychód, obrót oraz majątek. Źródłami będą: akty prawne, literatura przedmiotu, wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć przedstawiona zostanie problematyka opodatkowania działalności gospodarczej, którą prowadzą osoby fizyczne, zarówno jednoosobowo jak też w postaci spółek osobowych. Punktem wyjścia są podstawowe pojęcia z zakresu teorii podatku oraz ogólnego prawa podatkowego, a następnie konkretne regulacje dotyczące: opodatkowania dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ogólne zasady, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), opodatkowania obrotu (VAT, akcyza, podatek od czynności cywilnoprawnych) oraz opodatkowania majątku podatkami samorządowymi - od nieruchomości oraz od środków transportowych. Uwzględnione zostaną również aspekty praktyczne dotyczące ewidencji podatkowej oraz obowiązków sprawozdawczych.

Pełny opis:

Przedmiotem konwersatorium będą następujące zagadnienia zarówno z zakresu szczegółowego prawa podatkowego, a także ogólnego prawa podatkowego, których wspólnym mianownikiem jest opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne:

- podstawowe pojęcia z zakresu teorii podatku ( definicja podatku, elementy konstrukcyjne podatku, zwolnienia i wyłączenia, granice opodatkowania itp.);

- wybrane zagadnienia ogólnego prawa podatkowego (obowiązek podatkowy, sposoby powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatników, płatników oraz osób trzecich, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania itp.);

- opcjonalność opodatkowania dochodu (podatek dochodowy od osób fizycznych według skali podatkowej albo według stawki 19% oraz formy uproszczone: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa), zalety i wady form opodatkowania dochodu (przychodu);

- konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ustalania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej), zasada memoriału jako podstawa ustalania przychodów z działalności gospodarczej, definicja działalności gospodarczej w PIT, ustalanie podstawy opodatkowania, stawki podatkowe, odpisy od podatku, warunki płatności;

- specyfika opodatkowania dochodu w przypadku spółek osobowych oraz przedsiębiorstwa w spadku;

- przedsiębiorca jako płatnik podatku;

- konkurencja źródeł i sytuacje graniczne (działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście np. w przypadku sportowców, biegłych etc.; najem i dzierżawa a działalność gospodarcza);

- szczególne regulacje zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; np. podatek od budynków komercyjnych, exit tax, podatek od kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, danina solidarnościowa, ceny transferowe, zagraniczna jednostka kontrolowana itd.

- konstrukcja ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i zasady opodatkowania nim;

- konstrukcja karty podatkowej i reguły jej stosowania;

- amortyzacja podatkowa oraz ewidencja podatkowa związana z poszczególnymi formami opodatkowania dochodu (przychodu), w tym konstrukcja podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

- konstrukcja podatków obciążających obrót gospodarczy (podatek od towarów i usług - VAT oraz akcyza) - zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, definicja działalności gospodarczej według ustawy o VAT, mechanizm podatku VAT, stawki ze szczególnym uwzględnieniem stawki 0%;

- zasady płatności oraz ewidencja podatkowa dotycząca podatku VAT, w tym Jednolity Plik Kontrolny (JPK) oraz specyfika kas rejestrujących również w systemie online;

- podatek o czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do sytuacji związanych z działalnością gospodarczą (np. umowa spółki, umowa pożyczki);

- opodatkowanie majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (podatek od nieruchomości obciążający grunty, nieruchomości oraz budowle, a także podatek od środków transportowych).

Literatura:

1. H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2017;

2. Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe (pr. zb.), Warszawa 2017;

3. A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016;

4. M. Pogoński, Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, Warszawa 2018;

5. T. Michalik (red.), VAT. Komentarz, Warszawa 2019;

6. J. Marciniuk (red.), Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2017;

7. R. Kubacki, Podatek dochodowy od osób fizycznych - Leksykon 2018, Wrocław 2018.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił:

- przedstawić zasady opodatkowania działalności gospodarczej,

- odróżnić formy opodatkowania dochodu (przychodu) i wskazać rozwiązanie optymalne w danym przypadku,

- opisać mechanizm opodatkowania podatkiem VAT i innymi podatkami pośrednimi,

- wskazać zasady opodatkowania podatkami majątkowymi w odniesieniu do podmiotów gospodarczych,

- wskazać podstawowe obowiązki ewidencyjne dotyczące poszczególnych podatków.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności (20%) oraz sprawdzianu pisemnego składającego się z kombinacji pytań testowych oraz pytań otwartych (80%).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szafrański, Marek Waluga
Prowadzący grup: Marek Waluga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.