Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców jako osób fizycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S262 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Instrumenty wsparcia przedsiębiorców jako osób fizycznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo i praktyka w działalności gospodarczej
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja instrumentów wsparcia przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W ramach wykładu omówione zostaną:

1) Bezzwrotne instrumenty wsparcia przedsiębiorców, takie jak w szczególności dotacje, w tym udzielane ze środków europejskich;

2) Instrumenty zwrotne i poręczeniowe, udzielane na preferencyjnych warunkach;

3) Pozyskiwanie kapitału na rozwój działalności;

4) Usługi świadczone na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przez instytucje otoczenia biznesu.

Pełny opis:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowią grupę przedsiębiorców, która z jednej strony może uzyskać szereg ułatwień w rozwoju własnego biznesu, z drugiej zaś - napotyka na wiele ograniczeń natury formalno-prawnej i finansowej, związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Wykład koncentrował się będzie wokół zagadnień związanych z możliwościami uzyskania wsparcia przez indywidualnych przedsiębiorców, zgodnie z poniższymi tematami:

1) Pozyskiwanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

2) Ubieganie się o środki unijne na rozwój biznesu;

3) Korzystanie z preferencyjnych pożyczek, kredytów, poręczeń i gwarancji;

4) Pozyskiwanie kapitału na rozwój działalności (ventures capital, business angels);

5) Ubieganie się o zamówienia publiczne;

6) Wsparcie zapewniane przez instytucje otoczenia biznesu (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, nieodpłatne doradztwo, podnoszenie kompetencji osobistych i zawodowych);

7) Instrumenty wsparcia prawników prowadzących działalność gospodarczą.

Literatura:

Materiały przekazywane słuchaczom przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- znajomość i zrozumienie różnorodnych instrumentów wsparcia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

UMIEJĘTNOŚCI:

- wyszukiwanie instrumentów wsparcia przedsiębiorców,

- właściwe argumentowanie w procedurach pozyskiwania instrumentów

wsparcia,

- wypełnianie prostych formularzy w procesie ubiegania się o dotacje.

POSTAWY:

- student potrafi uzasadnić celowość wykorzystania określonych instrumentów wsparcia przedsiębiorców,

- student dostrzega praktyczne kwestie dotyczące wykorzystania wybranych instrumentów wsparcia przedsiębiorców.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Cieślak, Dariusz Szafrański
Prowadzący grup: Rafał Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.