Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabezpieczenie społeczne w działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S264 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zabezpieczenie społeczne w działalności gospodarczej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo i praktyka w działalności gospodarczej
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Choć nie jest to kryterium formalnym, przydatne byłoby uprzednie zaliczenie przedmiotu „Prawo ubezpieczeń społecznych” (grupa przedmiotów kierunkowych).

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami podlegania zabezpieczeniu społecznemu przez przedsiębiorców w Polsce oraz w wybranych państwach europejskich poprzez prezentację obowiązujących w tym zakresie regulacji i orzecznictwa. Ważnym elementem zajęć będzie dyskusja, zaś jako podsumowanie rozwiązywanie kazusów.

Zajęcia będą prowadzone w formie konwersatorium tj. po zaprezentowaniu zagadnienia będzie prowadzona na dany temat dyskusja. Podsumowanie będzie przeprowadzone w formie warsztatowej.

Pełny opis:

1. Prowadzenie pozarolniczej działalności jako tytuł ubezpieczenia społecznego (2x45 min.)

Na zajęciach zostanie przedstawiona specyfika podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby będące przedsiębiorcami. Zostaną przedstawione przepisy oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczenia, określania podstawy wymiaru składek, konsekwencje ich nieopłacenia w terminie.

2. Ulgi w podleganiu ubezpieczeniom przez przedsiębiorców (2x45 min.)

Uczestnicy zostaną zapoznani z zespołem ulg, które przez lata zostały wprowadzone do systemu jako preferencje zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców („ulga na start”, „mały ZUS”, proporcjonalny ZUS, zawieszenie prowadzenia działalności). Ponadto omówione zostaną ulgi w opłacaniu składek: odroczenie terminu, rozłożenie płatności na raty, umorzenie należności z tytułu składek.

3. Przedsiębiorca jako płatnik składek (2x45 min.)

Przedmiotem zajęć będzie sytuacja, w której przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie osoby do pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi obowiązkami wynikającymi z zatrudnienia na podstawie umowy osoby najbliższej a także w formie umowy cywilnej

4. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej (2x45 min.)

Na pierwszej części zajęć zostaną przedstawione wybrane modele podlegania ubezpieczeniom społecznym w różnych państwach Unii Europejskiej. Druga część zajęć zostanie poświęcona przedstawieniu zasad ustalania ustawodawstwa właściwego w rozumieniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przedsiębiorcy.

5. Warsztaty podsumowujące (2x45 min.)

W formie drużynowego rozwiązywania przedstawionych stanów faktycznych uczestnicy będą rozwiązywali problemy prawne w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte na poprzednich zajęciach. Obok obecności będzie to podstawą oceny uczestników zajęć.

Literatura:

I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego (2019);

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, rozporządzenia 883/2004;

Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego (zostanie przekazane uczestnikom na pierwszych zajęciach)

Metody i kryteria oceniania:

aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz praca na zajęciach warsztatowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lasocki, Dariusz Szafrański
Prowadzący grup: Tomasz Lasocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.