Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona przed dyskryminacją w perspektywie praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S273 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona przed dyskryminacją w perspektywie praw człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo antydyskryminacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z założeniami ochrony przed dyskryminacją na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zajęcia prowadzone będą w formie case-study.

Pełny opis:

Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia dotyczące podstawowych konstrukcji prawa antydyskryminacyjnego w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC). Szczególna uwaga zostanie poświęcona zastosowaniu w wyrokach ETPC art. 14 Konwencji. Zostaną wskazane różnice w podejściu do zagadnień dyskryminacji w systemie Rady Europy i Unii Europejskiej. Zostaną szczegółowo omówione takie sprawy jak m.in.: D.H. i inni p. Republice Czeskiej, Nr. 57325/00, 2007 (umieszczanie dzieci pochodzenia romskiego w szkołach specjalnych), która ma kluczowe znaczenie dla interpretacji pojęcia dyskryminacji pośredniej, sprawa S.A.S. p. Francji, Nr. 43835/11, 2014 (zakaz noszenia burki/nikabu w miejscach publicznych), Çam p. Turcji, Nr. 51500/08,2016 (odmowa przyjęcia do akademii muzycznej z uwagi na bycie osobą niewidomą).

Literatura:

Fragmenty książki (do uzgodnienia w trakcie zajęć) pt. Discrimination Law: Theory and Context, N.Bamforth, M.Malik, C. O'Cinneide , London 2008

Handbook on European Non-Discrimination Law, FRA and Council of Europe, Luksemburg 2018

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu studenci i studentki znają podstawowe koncepcje z zakresu ochrony przed dyskryminacją w systemie Rady Europy. Potrafią dokonać analizy konkretnych przypadków nierównego traktowania z perspektywy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa ETPC. Potrafią wskazać różnice w podstawowych koncepcjach prawa antydyskryminacyjnego w systemie Rady Europy i Unii Europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (przygotowanie do zajęć i aktywność)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.