Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona dziedzictwa w ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S285 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona dziedzictwa w ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo kultury i sztuki
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot stanowi kompleksowe przedstawienie problematyki związanej z ochroną dziedzictwa na poziomie międzynarodowym oraz krajowym. Omówienie przepisów uzupełnione jest w toku zajęć o liczne przykłady praktyczne oraz aktualne informacje dotyczące wzywań i perspektyw związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Oprócz zagadnień prawnych w toku wykłady poruszone zostaną podstawowe zagadnienia związane z teorią konserwatorską oraz zarządzaniem instytucjami pamięci. Zajęcia stanowią wprowadzenie do pozostałych zagadnień szczegółowych omawianych w bloku "Prawo kultury i sztuki".

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia związane z prawną ochroną dziedzictwa kultury na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuję problematykę:

1) Wprowadzenie do prawa ochrony dziedzictwa kultury

2) Ochrona dziedzictwa na poziomie międzynarodowym

3) Ochrona zabytków - geneza, organizacja, prawo

4) Ochrona dziedzictwa podwodnego

5) Ochrona dziedzictwa archeologicznego

6) Ochrona dziedzictwa dokumentacyjnego na poziomie krajowym i międzynarodowym

7) Ochrona materiałów archiwalnych

8) Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego

9) Ochrona zbiorów muzealnych

10) Ochrona niematerilanego dziedzictwa kulturowego

11) Ochrona dziedzictwa w dobie konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych

Literatura:

1. Katarzyna Zalasińska, Kamil Zeidler, Wykład prawa ochrony zabytków, Gdańsk 2015

2. Katarzyna Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010

3. Prawo ochrony zabytków, red. Kamil Zeidler, Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2014

4. Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury, red. Katarzyna Zalasińska

5. Kamil Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007

6. Piotr Dobosz, Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997

7. Monika Drela, Własność zabytków, Warszawa 2006

8. Alicja Jagielska-Burduk, Zabytek ruchomy, Warszawa 2011

9. Jan Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. 1 i 2, Kraków 2001.

10. Katarzyna Zalasińska, Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2013

11. Jacek Brudnicki, Skreślenie z rejestru zabytków – teoria i praktyka w Polsce ostatnich lat, Kurier Konwerwatorski 13/2016

Efekty uczenia się:

– umie definiować pojęcie dziedzictwa kulturowego

– zna i rozumie system ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce

– zna prawne podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego

– rozumie i odpowiednio interpretuje ustawy regulujące ochronę dziedzictwa kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego testu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zalasińska
Prowadzący grup: Katarzyna Zalasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.